Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Plantation of Cabbage and Church on the Hill in Bavaria, Germany

Waarom steenmeel?

Steenmeel, of gesteentemeel, is fijngemalen vulkanisch gesteente. Het wordt daarom ook wel lavameel genoemd. Lavameel bevat erg veel natuurlijke mineralen en sporenelementen. Het wordt daarom vaak gebruikt als bio- en milieuvriendelijke bodemverbeteraar, om de bodemvruchtbaarheid duurzaam te optimaliseren. Daarnaast kunt u steenmeel ook gebruiken als stalstrooisel voor in ligboxen. Via het bemesten zorgt het dan tevens voor een verbetering van het grasland.

Functie mineralen in de bodem

Voor een duurzame bodemvruchtbaarheid is de wisselwerking tussen bodemmineralen en bodemleven essentieel. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem, zoals hechtingsplaatsen voor de bodembiologie, de langetermijnlevering van (sporen)nutriënten, het verhogen van de nutriëntenuitwisselingscapaciteit en de vorming van humus.

Wat zijn mineralen?

Een mineraal is een chemische verbinding of element met een kristalstructuur. Mineralen komen als vaste stof voor in de vrije natuur en worden gevormd door geologische processen.

Kwetsbaarheid bodemmineralen

Bodemmineralen zijn erg kwetsbaar. De afgelopen vijftig jaar heeft de mens meer zuur in de bodem gebracht dan de natuur in tienduizend jaar! Dat heeft het verlies van bodemmineralen flink versneld, waardoor de bodemvruchtbaarheid is afgenomen. Belangrijke verzurende bronnen zijn het gebruik van kunst- en drijfmest in de landbouw. Maar ook de uitstoot van verkeer en industrie.

Natuurlijke bodemvormende processen kunnen de door de mens veroorzaakte bodemdegradatie op geen enkele manier compenseren. De natuurlijke processen om verse bodemmineralen aan te voeren zijn in Nederland niet meer werkzaam (afzetting van rivierslib) of voltrekken zich zeer langzaam (ijstijden/gletsjers, windafzettingen).

Vergeten kennis?

Op 10 november 1934 promoveerde de Nederlandse agrogeoloog Ferdinand Alexander van Baren (1905-1975) bij professor C.H. Edelman, hoogleraar in de mineralogie en de agrogeologie. En daarna? Het lijkt erop dat deze kennis in de vergetelheid is geraakt en opnieuw moet worden ontdekt. Het succes van de moderne landbouw, met de input van chemische middelen, werd een exponent van de maakbare samenleving. Onderzoek naar natuurlijke bodemmineralen leek achterhaald.

Gevolgen voor bodemvruchtbaarheid

Inmiddels worden de gevolgen van de mineralogische afbraak en achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid merkbaar door het verschijnen van ‘probleemnutriënten’, een afnemend organisch stofgehalte, een verslechterde bodemstructuur en bewerkbaarheid van de bodem en hogere ziektedruk bij plant en dier. In natuurgebieden leidt de bodemdegradatie als gevolg van verzuring tot de achteruitgang van planten- en diersoorten.

Steenmeel als bodemverbeteraar en stalstrooisel

Bodemdegradatie is alleen een halt toe te roepen door aanvoer van nieuw bodemmateriaal in de vorm van steenmeel. Steenmeel is een fijngemalen silicaatgesteente van magmatische oorsprong. Dit stollingsgesteente wordt ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

Steenmeel wordt steeds vaker gebruikt als biologische mest. Het is namelijk een zuiver natuurproduct, boordevol mineralen en sporenelementen; een ideale grondverbeteraar die de bodemvruchtbaarheid optimaliseert. Een vitale, vruchtbare bodem ligt aan de basis van ons bestaan.

Steenmeel kan op verschillende manieren worden toegepast:

  • Rechtstreeks op het land strooien.
  • Gemengd in drijfmest.
  • Als stalstrooisel in ligboxen (via de mest belandt het dan weer op uw (gras)land).
  • Als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost.
  • Als nutriëntenbron voor biofertilizer/compostthee.
  • Bij stedelijk groen, stadslandbouw, sportvelden, daktuinen e.d.

Recente berichten

BioVelddag 2022

Op 23 juni 2022 is Actimin aanwezig op de BioVelddag.  Proeftuin Agroecologie en TechniekElandweg… Read More

Steenmeel goed alternatief voor kalk als maatregel tegen verzuring

bron: Ministerie van LNV Datum: 24 februari 2022 Gepubliceerd op: GroeneRuimte Bekalking in natuurgebieden als… Read More

Tips voor een gezondere grond voor gangbaar en bio

Bron: Agrio Akkerwijzer, 7 februari 2022 Door: Jorg Tönjes De balans tussen nutriënten in Nederlandse… Read More

Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Bron: VRt.be Datum: 27 juli 2021 Tot poeder vermalen silicaatgesteente of steenmeel heeft enorm veel… Read More

Vitale natuur begint bij de minerale bodem

De samenstelling van de bodem speelt een cruciale rol voor de gezondheid van natuurgebieden zoals… Read More

Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Bron: Akkerwijzer, 28 februari 2021 Door: Jorg Tönjes De niet-essentiële elementen die planten opnemen zijn… Read More

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft… Read More

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More