Ga naar de inhoud

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

  • door

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft een onderzoek opgezet in samenwerking met 2 onderzoekers. Van januari tot maart 2019 zijn in totaal 171 mestmonsters genomen bij 135 (melk)veebedrijven en is onder andere de ammoniak emissie gemeten. Verderop in dat jaar is gekeken hoe de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede gras beïnvloed werd door de bemesting in het vroege voorjaar en hoe goed die bemesting benut werd (vastgelegde N).

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?