Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

veelgesteldevragen_boomkwekers

ACTIMIN-BT

Actimin-BT is een 100 procent natuurlijk product van vulkanische oorsprong. Het wordt gevormd door de stolling van lava en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

Actimin-BT bevat maar liefst 92 procent actieve bodemmineralen. Daarmee levert het aanmerkelijk meer voedingsstoffen en sporenelementen dan andere bekende soorten steenmeel, en heeft het een beduidend hogere bemestingswaarde.

Actimin-BT goedgekeurd door het FiBL

Actimin-BT is, als een van de weinige steenmeelproducten op de Nederlandse markt, door het FiBL* goedgekeurd voor gebruik in de biologische en biodynamische landbouw. Daarmee weet u zeker dat steenmeel een zuiver natuurproduct is en voldoet aan de kwaliteitseisen van de EU.

*Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (onderzoeksinstituut voor biologische landbouw)

Steenmeel bij boomkwekers

In 2014 is het praktijknetwerk Rol van steenmeel bij bodemverbetering in de boomkwekerij gestart, met twintig deelnemers en twaalf praktijkproeven. Daarbij is gekeken naar hoe steenmeel de bodemvruchtbaarheid verbetert. Specifieke aandachtsgebieden hierbij waren het vervangen van kalk, werken aan tekorten van sporenelementen en het verhogen van de weerbaarheid van planten. In februari 2015 zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Deelnemers bleken enthousiast te zijn over hun ervaringen en de resultaten die na deze korte periode al te zien waren.

Gebruikt u op dit moment steenmeel in uw bedrijf? Of overweegt u om steenmeel te gaan gebruiken? Dan kunnen wij u Actimin-BT van harte aanbevelen!

Hieronder beantwoorden wij enkele vragen die boomkwekers ons regelmatig stellen.
Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet en neem meteen contact met ons op.

Wanneer moet ik Actimin-BT toedienen?

Actimin-BT kunt u het hele jaar toedienen. Voor een optimale werking tijdens het groeiseizoen, adviseren we om het steenmeel in de zomer of vroeg in het najaar aan te brengen. Wacht liever niet tot het volgende groeiseizoen. In het najaar beginnen planten namelijk reserves op te bouwen voor de winter. In het najaar en in de winter gaat de bodembiologie het voedsel in de bodem verwerken voor het volgende groeiseizoen. De microbiologie en de planten groeien in het volgende voorjaar op de in de herfst en winter beschikbaar gemaakte nutriënten.

Hoeveel Actimin-BT moet ik gebruiken?

Hoeveel Actimin-BT u moet gebruiken, ligt aan het type bodem, de historie van de grond en het soort plant of boom dat u teelt. De optimale dosering kunt u bepalen met bodemanalyses, zoals het pakket Bodemvruchtbaarheid en bemesting van Koch Eurolab, een BodemBalans-analyse van Soiltech of analyse volgens de Albrecht-methode. Een veelgebruikte dosering voor reparatiebemesting is één tot twee ton per jaar. Dat is nodig als de mineralenvoorraad in de bodem lange tijd niet is aangevuld. Voor onderhoudsbemesting is enkele honderden kilo’s per hectare voldoende. Omdat Actimin-BT niet oplost en uitspoelt, kunt u eventueel in één keer een hogere dosering voor enkele jaren aanbrengen.

Hoe kan ik Actimin-BT het beste toedienen?

U kunt Actimin-BT toedienen met een kalkstrooier of mengen met compost. Dat laatste heeft de voorkeur; de combinatie van (microbieel rijk) organisch materiaal en mineralen uit steenmeel werkt erg goed. Bij nieuw aan te planten bodem kan het ook direct in het plantgat worden toegediend. Bij het toedienen met een kunstmeststrooier zal steenmeel stuiven, omdat het droog en erg fijn is.

Kan ik Actimin-BT óver het gewas strooien?

U kunt Actimin-BT het beste onder het gewas door strooien en niet over het gewas. Actimin-BT is geen bladmeststof; de nutriënten en sporenelementen uit steenmeel worden vooral opgenomen via de bodem.

Wat zijn de voordelen van Actimin-BT?

  • Concurrerende prijs.
  • 24-uurslevering.
  • Technische en inhoudelijke ondersteuning door dé steenmeelspecialist van Nederland.
  • Gratis informatienummer: 0800 – ACTIMIN (0800 – 228 46 46).
  •  Actimin-BT bevat weinig tot geen zware metalen, dioxines en andere ongewenste stoffen. U kunt de volledige analyse hier terugvinden.
  • Zeer fijn gemalen (100% < 0,063 mm) voor een snellere beschikbaarheid en werking.
  • Minder stikstofverlies dan bij gebruik van kalk.
  • Verrijkt uw bodem met 100% natuurlijke macro- en micronutriënten.
  •  Ook toegestaan in de biologische sector.

Recente berichten

Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Bron: VRt.be Datum: 27 juli 2021 Tot poeder vermalen silicaatgesteente of steenmeel heeft enorm veel… Read More

Vitale natuur begint bij de minerale bodem

De samenstelling van de bodem speelt een cruciale rol voor de gezondheid van natuurgebieden zoals… Read More

Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Bron: Akkerwijzer, 28 februari 2021 Door: Jorg Tönjes De niet-essentiële elementen die planten opnemen zijn… Read More

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft… Read More

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More