Ga naar de inhoud
veelgesteldevragen_boomkwekers

ACTIMIN

Actimin is een 100 procent natuurlijk product van vulkanische oorsprong. Het wordt gevormd door de stolling van lava en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

Actimin bevat maar liefst 92 procent actieve bodemmineralen. Daarmee levert het aanmerkelijk meer voedingsstoffen en sporenelementen dan andere bekende soorten steenmeel, en heeft het een beduidend hogere bemestingswaarde.

Actimin goedgekeurd door het FiBL

Actimin is, als een van de weinige steenmeelproducten op de Nederlandse markt, door het FiBL* goedgekeurd voor gebruik in de biologische en biodynamische landbouw. Daarmee weet u zeker dat steenmeel een zuiver natuurproduct is en voldoet aan de kwaliteitseisen van de EU.

*Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (onderzoeksinstituut voor biologische landbouw)

Steenmeel bij boomkwekers

In 2014 is het praktijknetwerk Rol van steenmeel bij bodemverbetering in de boomkwekerij gestart, met twintig deelnemers en twaalf praktijkproeven. Daarbij is gekeken naar hoe steenmeel de bodemvruchtbaarheid verbetert. Specifieke aandachtsgebieden hierbij waren het vervangen van kalk, werken aan tekorten van sporenelementen en het verhogen van de weerbaarheid van planten. In februari 2015 zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Deelnemers bleken enthousiast te zijn over hun ervaringen en de resultaten die na deze korte periode al te zien waren.

Gebruikt u op dit moment steenmeel in uw bedrijf? Of overweegt u om steenmeel te gaan gebruiken? Dan kunnen wij u Actimin van harte aanbevelen!

Hieronder beantwoorden wij enkele vragen die boomkwekers ons regelmatig stellen.
Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet en neem meteen contact met ons op.

Actimin kunt u het hele jaar toedienen. Voor een optimale werking tijdens het groeiseizoen, adviseren we om het steenmeel in de zomer of vroeg in het najaar aan te brengen. Wacht liever niet tot het volgende groeiseizoen. In het najaar beginnen planten namelijk reserves op te bouwen voor de winter. In het najaar en in de winter gaat de bodembiologie het voedsel in de bodem verwerken voor het volgende groeiseizoen. De microbiologie en de planten groeien in het volgende voorjaar op de in de herfst en winter beschikbaar gemaakte nutriënten.

Hoeveel Actimin u moet gebruiken, ligt aan het type bodem, de historie van de grond en het soort plant of boom dat u teelt. De optimale dosering kunt u bepalen met bodemanalyses, zoals een BodemBalans-analyse van Soiltech (een analyse volgens de Albrecht-methode). Een veelgebruikte dosering voor reparatiebemesting is één tot twee ton per jaar. Dat is nodig als de mineralenvoorraad in de bodem lange tijd niet is aangevuld. Voor onderhoudsbemesting is enkele honderden kilo’s per hectare voldoende. Omdat Actimin niet oplost en uitspoelt, kunt u eventueel in één keer een hogere dosering voor enkele jaren aanbrengen.

U kunt Actimin toedienen met een kalkstrooier of mengen met compost. Dat laatste heeft de voorkeur; de combinatie van (microbieel rijk) organisch materiaal en mineralen uit steenmeel werkt erg goed. Bij nieuw aan te planten bodem kan het ook direct in het plantgat worden toegediend. Bij het toedienen met een kunstmeststrooier zal steenmeel stuiven, omdat het droog en erg fijn is.

Ja dat kan: om insecten en rupsen te weren.

  • Concurrerende prijs.
  • 24-uurslevering.
  • Technische en inhoudelijke ondersteuning door dé steenmeelspecialist van Nederland.
  • Gratis informatienummer: 0800 – ACTIMIN (0800 – 228 46 46).
  •  Actimin bevat weinig tot geen zware metalen, dioxines en andere ongewenste stoffen. U kunt de volledige analyse hier terugvinden.
  • Zeer fijn gemalen (100% < 0,063 mm) voor een snellere beschikbaarheid en werking.
  • Minder stikstofverlies dan bij gebruik van kalk.
  • Verrijkt uw bodem met 100% natuurlijke macro- en micronutriënten.
  •  Ook toegestaan in de biologische sector.
Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?