Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Actimin

ACTIMIN STEENMEEL – LAVAMEEL

Bent u op zoek naar natuurlijk steenmeel als bodemverbeteraar of stalstrooisel? Actimin-BT is een 100 procent bio- en milieuvriendelijk product van vulkanische oorsprong. Het ontstaat als lava stolt en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

Actimin-BT bevat beduidend meer voedingsstoffen en sporenelementen dan andere soorten lavameel. Het is een uitstekende organische mest en bodemverbeteraar die de bodemvruchtbaarheid en zuurgraad van uw landbouwgrond aanzienlijk verbetert.

Door zijn fijnheid, poreusheid en minerale samenstelling is Actimin-BT bijzonder geschikt voor:

 • Het herstellen van de oorspronkelijke minerale bodemvruchtbaarheid.
 • Het aanleggen van een langetermijnvoorraad nutriënten en sporenelementen.
 • Het herstellen van de kationenbalans op het klei-humuscomplex. Daarmee verbetert de bewerkbaarheid van kleigrond en voorkomt u verslemping.
 • Het aanvullen van nutriënten zonder (verdringings)uitspoeling.
 • Het reguleren van de zuurgraad (pH) van de grond en zo verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van drijfmest. Door zijn fijnheid bezinkt Actimin-BT niet in de mestput.
 • Als aanvulling op bekalking.
 • Het voeden van het microleven in uw bodem.
 • Het verbeteren van de vochthuishouding van uw perceel en de waterkwaliteit van afstromend grond- en oppervlaktewater.
 • Gebruik als natuurlijk stalstrooisel in ligboxen voor het verbeteren van het comfort en de hygiëne van uw vee.

Toepassing Actimin lavameel

Actimin-BT kan op verschillende manieren worden toegepast:

 • Rechtstreeks op het land.
 • Gemengd in drijfmest (zie video).
 • Als stalstrooisel in ligboxen – puur of vermengd met bijvoorbeeld stro.
 • Als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost.
 • Als nutriëntenbron voor biofertilizer of compostthee.
 • Bij stedelijk groen, stadslandbouw, sportvelden, daktuinen e.d.

Dosering Actimin lavameel

Voor Actimin-BT adviseren we de volgende doseringen:

 • grasland: 1 ton/ha
 • akkerbouw: 1 à 2 ton/ha
 • tuinbouw: 2 à 3 ton/ha
 • drijfmest: 30 kg/m3
 • ligboxenstrooisel: 600 gram/koe/dag
 • meecomposteren: 4-6 kg/m3 uitgangsmateriaal

100 procent biologische mest

Zoekt u een biologische mest voor uw landbouwgrond? Steenmeel is volgens de Europese regelgeving toegestaan als mest in de biologische landbouw. Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Biocontrole en FiBL, en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen worden toegepast in de Nederlandse biologische sector.

Lees hier meer over de regelgeving in de biologische landbouw.

Actimin-Skal-inputlijst

RHP

Actimin wordt gecontroleerd op specificaties voor RHP substraten.

Recente berichten

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More