Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm

Regelgeving

Steenmeel is volgens de Europese regelgeving toegestaan als meststof in de biologische landbouw.

In Nederland beoordeelt Skal Biocontrole welke producten zijn toegelaten voor de biologische landbouw. Skal beoordeelt de producten op basis van bijlage I van Verordening 889/2008. Hierin ziet u dat gesteentemeel is toegestaan als deze niet chemisch wordt behandeld. De producten van Actimin voldoen aan deze eis.

De Europese regelgeving is onderverdeeld in drie verordeningen:

  • Verordening (EG) Nr. 834/2007 (biologische verordening) en voorgenomen wijzigingen op de Verordening (EG) 834/2007.
  • Verordening (EG) Nr. 889/2008 (uitvoeringsbepalingen) en wijziging op Verordening (EG) 889/2008.
  • Verordening (EG) Nr. 1235/2008 (importvoorwaarden) en wijzigingen op de Verordening (EG) 1235/2008.

Bijlage van Verordening 889/2008: bijlage I

Meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en nutriënten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 6 quinquies, lid 2.

Op pagina 81 staat ‘Steenmeel’ vermeld, onder vergunning A.

A: toegestaan krachtens Verordening (EEG) nr. 2092/91 en overgedragen krachtens artikel 16, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 834/2007

Omdat in de biologische sector de te gebruiken inputs steeds complexer worden is er door SKAl Bio controle in samenwerking met FiBL een inputlijst opgesteld met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van inputs/middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast.

Actimin-Skal-inputlijst

Recente berichten

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More

Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam

Bron: Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen - nummer 3 - september 2017 Vulkanisch gesteentemeel als bodemverbeteraar. Een… Read More

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant - 8 september 2017 Door: Dick Offringa Veel landbouwgronden raken uitgeput door… Read More

Ernstige zorg over vruchtbaarheid bodem en schade voor landbouw door uitputting mineralen

Bron: AkkerbouwActueel - 1 september 2017 Landbouwgronden in Nederland dreigen op grote schaal uitgeput te… Read More