Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm

Regelgeving

Steenmeel is volgens de Europese regelgeving toegestaan als meststof in de biologische landbouw.

In Nederland beoordeelt Skal Biocontrole welke producten zijn toegelaten voor de biologische landbouw. Skal beoordeelt de producten op basis van bijlage I van Verordening 889/2008. Hierin ziet u dat gesteentemeel is toegestaan als deze niet chemisch wordt behandeld. De producten van Actimin voldoen aan deze eis.

De Europese regelgeving is onderverdeeld in drie verordeningen:

  • Verordening (EG) Nr. 834/2007 (biologische verordening) en voorgenomen wijzigingen op de Verordening (EG) 834/2007.
  • Verordening (EG) Nr. 889/2008 (uitvoeringsbepalingen) en wijziging op Verordening (EG) 889/2008.
  • Verordening (EG) Nr. 1235/2008 (importvoorwaarden) en wijzigingen op de Verordening (EG) 1235/2008.

Bijlage van Verordening 889/2008: bijlage I

Meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en nutriënten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 6 quinquies, lid 2.

Op pagina 81 staat ‘Steenmeel’ vermeld, onder vergunning A.

A: toegestaan krachtens Verordening (EEG) nr. 2092/91 en overgedragen krachtens artikel 16, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 834/2007

Omdat in de biologische sector de te gebruiken inputs steeds complexer worden is er door SKAl Bio controle in samenwerking met FiBL een inputlijst opgesteld met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van inputs/middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast.

Actimin-Skal-inputlijst

Recente berichten

BioVelddag 2022

Op 23 juni 2022 is Actimin aanwezig op de BioVelddag.  Proeftuin Agroecologie en TechniekElandweg… Read More

Steenmeel goed alternatief voor kalk als maatregel tegen verzuring

bron: Ministerie van LNV Datum: 24 februari 2022 Gepubliceerd op: GroeneRuimte Bekalking in natuurgebieden als… Read More

Tips voor een gezondere grond voor gangbaar en bio

Bron: Agrio Akkerwijzer, 7 februari 2022 Door: Jorg Tönjes De balans tussen nutriënten in Nederlandse… Read More

Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Bron: VRt.be Datum: 27 juli 2021 Tot poeder vermalen silicaatgesteente of steenmeel heeft enorm veel… Read More

Vitale natuur begint bij de minerale bodem

De samenstelling van de bodem speelt een cruciale rol voor de gezondheid van natuurgebieden zoals… Read More

Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Bron: Akkerwijzer, 28 februari 2021 Door: Jorg Tönjes De niet-essentiële elementen die planten opnemen zijn… Read More

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft… Read More

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More