Ga naar de inhoud
agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm

Regelgeving

Steenmeel is volgens de Europese regelgeving toegestaan als meststof in de biologische landbouw.

In Nederland beoordeelt Skal Biocontrole welke producten zijn toegelaten voor de biologische landbouw. Skal beoordeelt de producten op basis van bijlage I van Verordening 889/2008. Hierin ziet u dat gesteentemeel is toegestaan als deze niet chemisch wordt behandeld. De producten van Actimin voldoen aan deze eis.

De Europese regelgeving is onderverdeeld in drie verordeningen:

  • Verordening (EG) Nr. 834/2007 (biologische verordening) en voorgenomen wijzigingen op de Verordening (EG) 834/2007.
  • Verordening (EG) Nr. 889/2008 (uitvoeringsbepalingen) en wijziging op Verordening (EG) 889/2008.
  • Verordening (EG) Nr. 1235/2008 (importvoorwaarden) en wijzigingen op de Verordening (EG) 1235/2008.

Bijlage van Verordening 889/2008: bijlage I

Meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en nutriënten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 6 quinquies, lid 2.

Op pagina 81 staat ‘Steenmeel’ vermeld, onder vergunning A.

A: toegestaan krachtens Verordening (EEG) nr. 2092/91 en overgedragen krachtens artikel 16, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 834/2007

Omdat in de biologische sector de te gebruiken inputs steeds complexer worden is er door SKAL Bio controle in samenwerking met FiBL een inputlijst opgesteld met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van inputs/middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?