Ga naar de inhoud
agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy smiling young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm

Samenwerking

Voor advies over de toepassing van steenmeel in de praktijk en over de wetenschappelijke achtergrond van steenmeel werken wij samen met Gino Smeulders  – de Biogeoloog. Gino is de specialist als het gaat om bodemvruchtbaarheid en bodemmineralen (het zand en de klei waaruit de bodem bestaat).

Bodemvruchtbaarheid

De aanpak van de Biogeoloog onderscheidt zich door de integratie van het effect van de verwering van de bodemmineralen bij de beoordeling van de bodemvruchtbaarheid. Het is belangrijk ons ervan bewust te worden dat de minerale bodemvruchtbaarheid afneemt en passende maatregelen te nemen om de bodem ook op dit vlak te herstellen. Hierbij onderstreept de Biogeoloog het belang van het gebruik van steenmeel om dit te bereiken. Met steenmeelbemesting wordt een nieuwe dimensie aan het bodembeheer toegevoegd. Daarin staan het fundament van de bodemvruchtbaarheid – de gesteenten waaruit de bodem bestaat – en de rol van de bodembiologie centraal.

Rol van bodemmineralen

Deskundigen op het gebied van bodemvruchtbaarheid geloofden lang dat de bodem een inert materiaal is waar oneindig op kan worden geteeld. Een goede bemestingsstrategie en goed bodembeheer volstaan, dacht men. Maar het belang en de functie van bodemmineralen blijft onderbelicht bij de gangbare beoordeling van bodemvruchtbaarheid. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem en blijken een onderschatte en vergeten schakel te zijn bij het in stand houden van een vruchtbare en weerbare bodem.

Belang van steenmeel

Gesteentemeel bevat met name de bodemmineralen en sporenelementen die het snelste uit de bodem verdwijnen. Steenmeel vult daarmee op een natuurlijke manier juist die mineralen aan, die door landgebruik en atmosferische verzuring in hoog tempo verdwijnen. Zo komen natuurlijke processen die de plant voeden en de bodem weerbaar maken weer op gang. Dit vertaalt zich onder meer in beter gevoede planten, verbeterde bodemstructuur, bescherming van de organische stof en verminderde ziektedruk. Kortom: de bodem is toe aan een herstel van zijn vitaliteit, om zijn functie als basis voor weerbare gewassen, gezonde dieren en gezonde vitale mensen blijvend te kunnen vervullen.

Integreren mineralogie in de landbouw

Lessen uit vier jaar praktijkonderzoek – augustus 2017

<
Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?