Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy smiling young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm

Samenwerking

Voor advies over de toepassing van steenmeel in de praktijk en over de wetenschappelijke achtergrond van steenmeel werken wij samen met Gino Smeulders  – de Biogeoloog. Gino is de specialist als het gaat om bodemvruchtbaarheid en bodemmineralen (het zand en de klei waaruit de bodem bestaat).

Bodemvruchtbaarheid

De aanpak van de Biogeoloog onderscheidt zich door de integratie van het effect van de verwering van de bodemmineralen bij de beoordeling van de bodemvruchtbaarheid. Het is belangrijk ons ervan bewust te worden dat de minerale bodemvruchtbaarheid afneemt en passende maatregelen te nemen om de bodem ook op dit vlak te herstellen. Hierbij onderstreept de Biogeoloog het belang van het gebruik van steenmeel om dit te bereiken. Met steenmeelbemesting wordt een nieuwe dimensie aan het bodembeheer toegevoegd. Daarin staan het fundament van de bodemvruchtbaarheid – de gesteenten waaruit de bodem bestaat – en de rol van de bodembiologie centraal.

Rol van bodemmineralen

Deskundigen op het gebied van bodemvruchtbaarheid geloofden lang dat de bodem een inert materiaal is waar oneindig op kan worden geteeld. Een goede bemestingsstrategie en goed bodembeheer volstaan, dacht men. Maar het belang en de functie van bodemmineralen blijft onderbelicht bij de gangbare beoordeling van bodemvruchtbaarheid. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem en blijken een onderschatte en vergeten schakel te zijn bij het in stand houden van een vruchtbare en weerbare bodem.

Belang van steenmeel

Gesteentemeel bevat met name de bodemmineralen en sporenelementen die het snelste uit de bodem verdwijnen. Steenmeel vult daarmee op een natuurlijke manier juist die mineralen aan, die door landgebruik en atmosferische verzuring in hoog tempo verdwijnen. Zo komen natuurlijke processen die de plant voeden en de bodem weerbaar maken weer op gang. Dit vertaalt zich onder meer in beter gevoede planten, verbeterde bodemstructuur, bescherming van de organische stof en verminderde ziektedruk. Kortom: de bodem is toe aan een herstel van zijn vitaliteit, om zijn functie als basis voor weerbare gewassen, gezonde dieren en gezonde vitale mensen blijvend te kunnen vervullen.

Integreren mineralogie in de landbouw

Lessen uit vier jaar praktijkonderzoek – augustus 2017
[pdf]https://www.actimin.nl/wp-content/uploads/2017/09/2017-aug.-Evaluatie-van-4-jaar-praktijkonderzoek-met-gesteentemeel.pdf[/pdf]

Recente berichten

Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Bron: VRt.be Datum: 27 juli 2021 Tot poeder vermalen silicaatgesteente of steenmeel heeft enorm veel… Read More

Vitale natuur begint bij de minerale bodem

De samenstelling van de bodem speelt een cruciale rol voor de gezondheid van natuurgebieden zoals… Read More

Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Bron: Akkerwijzer, 28 februari 2021 Door: Jorg Tönjes De niet-essentiële elementen die planten opnemen zijn… Read More

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft… Read More

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More