Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

We krijgen vaak dezelfde vragen over steenmeel. Wat is steenmeel? Wat doet het? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u hieronder terug.

Steenmeel, ook wel gesteentemeel genoemd, is fijngemalen (onverweerd) gesteente. Ons steenmeel is van vulkanische oorsprong. Het is in feite gestolde lava en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd. Vulkanische gronden staan bekend om hun vruchtbaarheid. Ons lavameel bevat meer mineralen en sporenelementen dan andere soorten steenmeel. Het wordt dan ook vaak in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar (grondverbeteraar) voor het verhogen van de bodemvruchtbaarheid.
Lavameel is een 100 procent natuurlijk product en mag worden gebruikt in de biologische landbouw.

Steenmeel is een biologische mest en bodemverbeteraar. Het wordt over het land gestrooid om de bodemvruchtbaarheid duurzaam te verbeteren. Steenmeel heeft een zeer fijne korrel (<0,063 mm) en wordt snel opgenomen in de bodem. Na het aanbrengen van steenmeel in de bodem treedt versnelde verwering op. Mineralen en sporenelementen komen zo snel in de bodem terecht en worden op het juiste moment afgegeven aan uw gewassen. Steenmeel levert niet alleen voedingsstoffen, maar optimaliseert ook de zuurgraad (pH) van de bodem.

Als ‘slow-release’ meststof herstelt steenmeel de minerale vruchtbaarheid, de buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem voor een lange tijd. Steenmeel stimuleert het bodemleven, stabiliseert de organische stof, versterkt de langetermijnlevering van alle nutriënten (behalve stikstof) en verhoogt structureel de capaciteit van de bodem om nutriënten uit te wisselen.

Steenmeel is een natuurproduct. Gebruik van steenmeel als biologische mest sluit naadloos aan bij de wens om landbouw duurzamer en effectiever te maken, en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 • Steenmeel brengt de bodemvruchtbaarheid op peil met een natuurlijke variatie van essentiële bulk- en sporenelementen. Het geeft de voedingsstoffen langzaam af en werkt daardoor langdurig.
 • Steenmeel stabiliseert de zuurgraad (pH) van de bodem, zonder de gebruikelijke uitstoot van koolstofdioxide. Het verbetert de bodemstructuur en het vermogen van de bodem om water vast te houden.
 • De productie van steenmeel kost minder energie en is milieuvriendelijker dan de productie van kunstmest. Steenmeel is daardoor minder afhankelijk van de prijsschommelingen van fossiele brandstoffen. Het uitgangsmateriaal van steenmeel is praktisch onbeperkt voorradig in de natuur. Het wordt bovendien continu opnieuw gevormd bij geologische processen als vulkaanuitbarstingen en gebergtevorming.
 • Steenmeel stimuleert het bodemleven en verbetert de natuurlijke weerstand van planten. Naar verwachting levert het nutriëntrijke gewassen op, die een gunstige invloed hebben op de gezondheid van mens en dier.
 • Steenmeel spoelt zelf niet uit en stimuleert ook geen uitspoeling van andere nutriënten. Daardoor kunt u steenmeel in één keer voor meerdere jaren tegelijk toedienen.
 • Steenmeel legt bij verwering het broeikasgas CO2 vast.

Steenmeel kan worden gebruikt voor:

 • akkerbouw
 • grondgebonden veeteelt (als stalstrooisel voor ligboxen)
 • (glas)tuinbouw
 • boomkwekerij
 • bollenteelt
 • natuur- en bosgebieden
 • stedelijk groen, stadslandbouw en sportvelden
 • (drijf)mest
 • bijmenging in substraten
 • bijmengen bij composteren

Steenmeel is zeer geschikt om de schade door zure regen in de afgelopen decennia te herstellen. Bij gebruik van steenmeel is de uitspoeling van nitraat naar het grondwater beduidend lager dan bij het gebruik van kalk. Ook is steenmeel goed toepasbaar bij verbetering van de mestkwaliteit of voor het maken van verrijkte compost.

Om overlast van naaktslakken tegen te gaan kan je met steenmeel  (en dus ook met Actimin) een natuurlijke hindernis creëren door een dunne laag Actimin rond de planten te strooien.

Omdat in de biologische sector de te gebruiken inputs steeds complexer worden is er door SKAL Bio controle in samenwerking met FiBL een inputlijst opgesteld met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van inputs/middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast.

Actimin voldoet aan de eisen die door DeMeter worden gesteld en mag daarom worden toegepast in de biologische dynamische (BD) landbouw.

Actimin is product van vulkanische oorsprong. Het wordt gevormd door de stolling van lava en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

(Basalt is een vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava).

In de handel wordt soms, om commerciële redenen, ten onrechte verteld dat Actimin geen basaltmeel of lavameel is.

Ja, dat is mogelijk, bijvoorbeeld met een Vicon pendelstrooier voorzien van een speciale poeder strooipijp en een windscherm. Op deze pagina kunt u er meer over lezen en staat een korte video waar Actimin met een kunstmeststrooier wordt verspreid.

Dit kan bijvoorbeeld met een universeelstrooier achter een tuin tractor, Op deze pagina staat een korte video waar Actimin met een Rondini Garden SPT/50 verspreid wordt.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?