Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Portrait of a man with a shovel in the greenhouse

Veelgestelde vragen

We krijgen vaak dezelfde vragen over steenmeel. Wat is steenmeel? Wat doet het? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u hieronder terug.

Wat is steenmeel?

Steenmeel, ook wel gesteentemeel genoemd, is fijngemalen (onverweerd) gesteente. Ons steenmeel is van vulkanische oorsprong. Het is in feite gestolde lava en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd. Vulkanische gronden staan bekend om hun vruchtbaarheid. Ons lavameel bevat meer mineralen en sporenelementen dan andere soorten steenmeel. Het wordt dan ook vaak in de landbouw gebruikt als bodemverbeteraar, of grondverbeteraar, voor een betere bodemvruchtbaarheid. Lavameel is een 100 procent natuurlijk product en mag worden gebruikt in de biologische landbouw.

Wat is de functie van steenmeel?

Steenmeel is een biologische mest en bodemverbeteraar. Het wordt over het land gestrooid om de bodemvruchtbaarheid duurzaam te verbeteren. Steenmeel heeft een zeer fijne korrel (< 0,063 mm) en wordt snel opgenomen in de bodem. Na het aanbrengen van steenmeel in de bodem treedt versnelde verwering op. Mineralen en sporenelementen komen zo snel in de bodem terecht en worden op het juiste moment afgegeven aan uw gewassen. Steenmeel levert niet alleen voedingsstoffen, maar optimaliseert ook de zuurgraad (pH) van de bodem.

Als ‘slow-release’ meststof herstelt steenmeel de minerale vruchtbaarheid, de buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem voor een lange tijd. Steenmeel stimuleert het bodemleven, stabiliseert de organische stof, versterkt de langetermijnlevering van alle nutriënten (behalve stikstof) en verhoogt structureel de capaciteit van de bodem om nutriënten uit te wisselen.

Steenmeel is een natuurproduct. Gebruik van steenmeel als biologische mest sluit naadloos aan bij de wens om landbouw duurzamer en effectiever te maken, en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Wat zijn de voordelen van steenmeel?

 

 • Steenmeel brengt de bodemvruchtbaarheid op peil met een natuurlijke variatie van essentiële bulk- en sporenelementen. Het geeft de voedingsstoffen langzaam af en werkt daardoor langdurig.
 • Steenmeel stabiliseert de zuurgraad (pH) van de bodem, zonder de gebruikelijke uitstoot van koolstofdioxide. Het verbetert de bodemstructuur en het vermogen van de bodem om water vast te houden.
 • De productie van steenmeel kost minder energie en is milieuvriendelijker dan de productie van kunstmest. Steenmeel is daardoor minder afhankelijk van de prijsschommelingen van fossiele brandstoffen. Het uitgangsmateriaal van steenmeel is praktisch onbeperkt voorradig in de natuur. Het wordt bovendien continu opnieuw gevormd bij geologische processen als vulkaanuitbarstingen en gebergtevorming.
 • Steenmeel stimuleert het bodemleven en verbetert de natuurlijke weerstand van planten. Naar verwachting levert het nutriëntrijke gewassen op, die een gunstige invloed hebben op de gezondheid van mens en dier.
 • Steenmeel spoelt zelf niet uit en stimuleert ook geen uitspoeling van andere nutriënten. Daardoor kunt u steenmeel in één keer voor meerdere jaren tegelijk toedienen.
 • Steenmeel legt bij verwering het broeikasgas CO2 vast.

Waarvoor kan ik steenmeel gebruiken?

Steenmeel kan worden gebruikt voor:

 • akkerbouw
 • grondgebonden veeteelt (als stalstrooisel voor ligboxen)
 • (glas)tuinbouw
 • boomkwekerij
 • bollenteelt
 • natuur- en bosgebieden
 • stedelijk groen, stadslandbouw en sportvelden
 • (drijf)mest
 • bijmenging in substraten
 • bijmengen bij composteren

 

Steenmeel is zeer geschikt om de schade door zure regen in de afgelopen decennia te herstellen. Bij gebruik van steenmeel is de uitspoeling van nitraat naar het grondwater beduidend lager dan bij het gebruik van kalk. Ook is steenmeel goed toepasbaar bij verbetering van de mestkwaliteit of voor het maken van verrijkte compost.

Mag Actimin worden gebruikt in de biologische landbouw?

Omdat in de biologische sector de te gebruiken inputs steeds complexer worden is er door SKAl Bio controle in samenwerking met FiBL een inputlijst opgesteld met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van inputs/middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast.

Mag Actimin worden gebruikt in de biologische dynamische (BD) landbouw?

Actimin voldoet aan de eisen die door DeMeter worden gesteld en mag daarom worden toegepast in de biologische dynamische (BD) landbouw.

Is Actimin lavameel of basaltmeel?

Actimin is product van vulkanische oorsprong. Het wordt gevormd door de stolling van lava en wordt daarom ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

(Basalt is een vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava).

Dus Actimin kan je zowel een lavameel als een basaltmeel noemen.

In de handel wordt, om commerciële redenen,  vaak ten onrechte verteld dat basaltmeel en lavameel verschillende producten zijn.

Kan je Actimin strooien met een kunstmeststrooier?

Ja, dat is mogelijk, bijvoorbeeld met een Vicon pendelstrooier voorzien van een speciale poeder strooipijp en een windscherm. Op deze pagina kunt u er meer over lezen en staat een korte video waar Actimin met een kunstmeststrooier wordt verspreid.

Hoe kan je Actimin strooien op kleinere percelen, zoals een tuin?

Dit kan bijvoorbeeld met een universeelstrooier achter een tuin tractor, Op deze pagina staat een korte video waar Actimin met een Rondini Garden SPT/50 verspreid wordt.

 

 

Recente berichten

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More