Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Lines of green vegetables in a farm field.

Samenstelling steenmeel

Actimin steenmeel is rijk aan natuurlijke mineralen en sporenelementen. Dat blijkt uit onderstaande analyse, die we hebben laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoekslaboratorium. De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. U vindt een analyse van de hoofdelementen, sporenelementen, minerale samenstelling, zware metalen en organische verbindingen.

Merk op dat steenmeel een natuurproduct is. De mineralogische en chemische samenstelling is onderhevig aan natuurlijke variaties, die verschillen per winninglocatie en plaats van winning binnen een groeve. De precieze samenstelling van Actimin steenmeel kan daarom iets afwijken van de testresultaten.

Een pdf van de analyse vindt u hier . De complete testrapport kunt u hier downloaden.

Fijnheid:

100% < 0,063 mm

Vochtpercentage:

+/- 2 %.

Hoofdelementen:

ElementVerbindingGehalte (%)
SiliciumSiO240 - 50
IJzerFe2O39,7 - 10,8
CalciumCaO7,5 - 8,4
MagnesiumMgO5,4 - 7,8
NatriumNa2O3,0 - 3,4
KaliumK2O1,44 - 1,90
FosfaatP2O50,44 - 0,69
ZwavelSO30,02

Sporenelementen:

NaamSymboolGehalte (mg / kg)
CeriumCe66
CesiumCs0,2
DysprosiumDy5
EuropiumEy2,2
ErbiumEr
2,3
GadoliniumGd6,3
GalliumGa21
GermaniumGe1,3
HafniumHf4
HolmiumHo0,9
KobaltCo38
KoperCu41
LanthaanLa33,5
LutetiumLu0,26
MangaanMn1300
MolybdeenMo2
NeodymiumNd33
PraseodymiumPr7,8
RubidiumRb32
SeleniumSe0,03
ScandiumSc18
TantaalTa2,7
TerbiumTb0,9
ThuliumTm0,3
TinSn2
YtterbiumYb1,8
YttriumY23,5
ZinkZn97
ZirkoniumZr169

Mineralogie:

XRD analyse

NaamVerbinding%
Plagioklaas(Ca,Na)AlSi3O847
Clinopyroxeen(Ca,Na)FeSi2O619
Anorthoklaas(Na,K)AlSi3O818
ForsterietMg2SiO47
Overige aluminosilicaten6
Hydroxides3

Analyse zware metalen, PAK’s, PCB’s, Dioxine en minerale olie:

OmschrijvingGehalte (mg/kg)
Arseen-
Cadmium-
Chroom32
Koper45*
Kwik-
Lood14
Nikkel94
Zink73*
PAK's (totaal)(som 10)-
PCB's (som 7)-
Dioxine (equivalenten)0,00000369
Minerale olie-

Toelichting:

Als er bij Actimin-BT het teken “-” staat betekent dit dat de waarde ligt beneden de detectiegrens.

* Deze analyses zijn uitgevoerd conform de geldende protocollen voor milieukundig onderzoek. Ze wijken daarom af van de totaalanalyses die zijn gepresenteerd in de tabel met sporenelementen.

Recente berichten

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More