Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Indepers

In de pers:

Steenmeel is actueel, regelmatig verschijnen er in de (agrarische) vakbladen artikelen over steenmeel en de toepassing ervan: 

Steenmeel: hygiëne in ligbox, mest- en graskwaliteit hoger

Bron: MELKVEE nr 3. maart 2018
Door: Jorg Tönjes

Melkveehouders doen ervaring op met steenmeel in de ligboxen in plaats van kalk. Het is de bedoeling om daarmee de kwaliteit van de mest en de voerkwaliteit van het gras te verhogen.

20180303 Vermalen vulkaansteen ipv medicijn

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant – 8 september 2017
Door: Dick Offringa
Veel landbouwgronden raken uitgeput door een tekort aan mineralen. Het probleem wordt breed onderschat omdat hier geen oog voor is, stelt Bert Carpay na afloop van het zogeheten steenmeelproject in de Gronings – Drentse Veenkoloniën.
2017-sept-Leeuwarder-Courant

Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Bron: Sport & Life! – mei 2017
Vulkanisch gesteentemeel herstelt de natuurlijke mineraalbalans in de bodem en die eigenschap biedt zeer interessante mogelijkheden voor duurzaam beheer van natuurgrassportvelden, zo blijkt uit een revolutionaire proef met steenmeel in de Noord-Hollandse gemeente Velsen.
2017-artikel

Steenmeel herstelt veenkoloniale grond

Bron: Nieuwe Oogst, 6 mei 2017
Door: Han Reindsen
Vulkanisch gesteente zorgt voor hogere opbrengsten en gehalten
Gebruik van steenmeel verbetert de oogst kwantitatief en kwalitatief. De trend waarbij met gesteentemeel hogere eiwitgehalten, zetmeelgehalten en suikergehalten worden gemeten, lijkt een blijvend effect te zijn. Dit blijkt uit metingen die in het kader van het Steenmeelproject Veenkoloniën zijn uitgevoerd.
2017-05-Nieuwe-Oogst-Veenkolonien

Steenmeel 20% meer opbrengst in de zomergerst

Bron: Innovatie & Ondernemen, 2 september 2016
Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 2 | 2016
2016-sept-Innovatie-Ondernemen

“Boerderij”: Steenmeel repareert een versleten bodem

Bron : Boerderij, 3 mei 2016
Door: Luuk Meijering
In een Veenkoloniaal bouwplan heeft steenmeel een positieve invloed op de gewasopbrengst en kwaliteit. Dat blijkt uit demonstratieprojecten
2016-mei-Boerderij-Steenmeel-repareert-versleten-bodem-1

Betere gewassen door toedienen van steenmeel

Bron : Boerderij, 26 april 2016
Steenmeel toedienen aan een perceel heeft op langere termijn een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid en dus op de gewasgroei.
2016-april-Boerderij

Steenmeel kan bodem repareren

Bron : Nieuwe Oogst, 23 april 2016
Bemesten van steenmeel heeft veel potentie voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Dat is de belangrijkste voorlopige conclusie in de eindrapportage van het driejarige Steenmeelproject in de Veenkoloniën.
PDF Embedder requires a url attribute

Steenmeel verbetert bodemkwaliteit

Bron : Veldpost nr. 4, 6 februari 2016
De eerste ervaring van akkerbouwers en veehouders met steenmeel als bodemherstellende maatregel in de Veenkoloniën is positief. De deelnemers aan het project willen wel verder. Ze willen vooral beter onderbouwde gegevens over de resultaten in de teelt en het financiëleresultaat.

Veldpost steenmeel evaluatie februari 2016

Steenmeel: levert snel betere opbrengst.

Bron : Veldpost nr. 27, 17 oktober 2015
Boeren die meedoen aan het steenmeelproject in de Veenkoloniën zien opbrengsten en kwaliteit van het product een jaar na toediening van steenmeel toenemen. De resultaten komen sneller dan het project binnen de Agenda voor de Veenkoloniën verwacht had.
steenmeel-Veldpost-okt-2015

Steenmeel vult mineralentekort bodem aan.

Bloembollenvisie – 18 september 2015
Stenen in de grond stoppen als voedingsmiddel. Dat klinkt niet logisch. Biogeoloog Gino Smeulders ziet de belangstelling voor steenmeel in de land- en tuinbouw toenemen. Wat is steenmeel eigenlijk, welke functies heeft het, en hoeveel soorten zijn er eigenlijk? Een eerste kennismaking.
Bloembollenvisie-18-sept-2015

Steenmeel mogelijk alternatief kalk.

Nieuwe Oogst – za 1 november 2014
Steenmeel heeft wellicht toegevoegde waarde voor grasland als alternatief voor bekalking. Het praktijknetwerk “De onderste steen boven” ziet met name kansen voor de mineralenvoorziening.
Nieuwe-Oogst-nov-14-steenmeel-kalk

Steenmeel voor een gezond bodemleven.

Veldpost nr. 18 – za 31 mei 2014
Akkerbouwer Henk Schrör uit Musselkanaal begon twee jaar geleden als eerste boer in Groningen met een experiment om op 12 hectare akkerbouwland steenmeel te gebruiken.
Veldpost-nr.-18-za-31-mei-2014

Wat we niet over het hoofd mogen zien als we negen miljard mensen willen voeden

Bodem nummer 4 – Augustus 2013
“We moeten meer aandacht schenken aan de bodemmineralogie om planten, dieren en mensen blijvend te kunnen voeden. Er is reden tot optimisme: dit inzicht is al doorgedrongen bij idealisten, boeren, ecologen en natuurbeheerders. Beleidsmakers zullen zeker volgen. Want zonder de bodemmineralogie te herstellen gaat het niet lukken om negen miljard mensen te voeden.”

Bergsma-2013-Its-the-mineralogy-stupid

Industrialisatie van de landbouw verstoort de kringloop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – Mei 2013
“Als de wetenschap durft terug te kijken naar voor de oorlog, ligt daar misschien wel een begin voor duurzame landbouwontwikkeling. De industrie gaat problemen die ze zelf ontwikkelde niet oplossen. De bodem is de basis.

2013-05-11-analyse-bodemkringloop

Vulkanisch steenmeel op Hollandse bodems

Kennislink – 1 mei 2013

Zoals alle deltagebieden in de wereld, is onze Nederlandse delta van oorsprong een vruchtbaar gebied. Door de hoge productie moet er wel voortdurend bemest worden en wordt er kalk toegevoegd om de juiste zuurgraad te bereiken. ‘Bekalking’ heeft echter een aantal nadelen. Daarom wordt nu geëxperimenteerd met de toevoeging van gemalen vulkanisch gesteente.

vulkanisch-steenmeel-op-hollandse-bodems mei 2013

De bodem als drie-eenheid

Nieuwe Oogst – april 2012
Publicatie Artikel ‘De bodem als drie-eenheid’ met als ondertitel ‘Van de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen gaat de aandacht al een eeuw naar chemie’ Artikel op basis van een interview met Huig Bergsma.

De focus op bemesting heeft een enorme blinde vlek opgeleverd voor de fysische en biologische bodemeigenschappen. Het denkraam van de landbouw moet 180 graden draaien om dat te veranderen.”

2012-4-21-Nieuwe-Oogst-bodem-fys-chem-bio

Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en relatief goedkoop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – December 2012

“Nederland heeft relatief jonge bodems. Ze zijn ontstaan uit sedimenten uit de rivieren en uit de ijstijd. In ons gematigde klimaat verweren die bodems traag. Verzuring en intensieve landbouw versnellen de verwering van de bodem.

Bodemgeologen kijken met andere ogen naar de bodems van de wereld dan veel boeren en landbouwkundigen. Zij zien de verandering van de bodem over vele eeuwen.

Geoloog Huig Bergsma van Arcadis maakt zich zorgen over de versnelde verschraling van de bodems. Hij denkt met steenmeel een middel te hebben om een stuk herstel te realiseren. Boeren zullen dat uiteindelijk merken aan hun productie.”

2012-12-01-steenmeel-nieuwe-oogst

Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar

Bodem – augustus 2012
In samenwerking met René Rietra van Alterra en Martin van Beusekom van MetaMeta publiceerde Huig Bergsma een artikel in het tijdschrift BODEM, het artikel had als titel ‘Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar”.

BODEM-Rietra-Beusekom-Bergsma-034-036_BOD04_ART-11

Steenmeel tegen verarming bodem

Milieu – Juli 2010

“Verduurzaming van de landbouw staat hoog op de agenda. Het toepassen van steenmeel is dan vanuit historisch perspectief een logische stap. Het product is het best te vergelijken met het vrucht- bare sediment dat vroeger na overstromingen achter bleef op het land. De theorie achter de toepassing levert ingrediënten voor een nieuwe kijk op bodemvruchtbaarheid.”

Milieu-7-2010-Steenmeel-2

in balans aanbieden

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – Februari 2010
“Het gebruik van steenmeel als bodemverbeteraar is in Duitsland al 100 jaar heel gewoon. Met de opkomst van de biologische landbouw neemt de vraag naar het product toe. Huig Bergsma van Arcadis denkt dat het mogelijkheden biedt voor alle boeren.

2010-02-27-Nieuwe-Oogst-vakkatern-Gewas-incl-voorblad_klein

Recente berichten

Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Bron: VRt.be Datum: 27 juli 2021 Tot poeder vermalen silicaatgesteente of steenmeel heeft enorm veel… Read More

Vitale natuur begint bij de minerale bodem

De samenstelling van de bodem speelt een cruciale rol voor de gezondheid van natuurgebieden zoals… Read More

Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Bron: Akkerwijzer, 28 februari 2021 Door: Jorg Tönjes De niet-essentiële elementen die planten opnemen zijn… Read More

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft… Read More

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More