Ga naar de inhoud

Dag van de Praktijk op 15 mei; méér dan oppervlakkig naar de bodem kijken!

  • door

Bron: Steenmeel.info
Op 15 mei a.s. vindt, op initiatief van Bodem+ en Carpay Advies de dag van de praktijk plaats op het bedrijf van de familie Schrör in Musselkanaal. Onderwerp van deze dag zijn de gevolgen die oppervlakkig kijken naar de bodem in de afgelopen 80 jaar heeft gehad voor de bodemvruchtbaarheid.

Bedrijf fam. Schrör

Op het bedrijf van de familie Schrör is eind 2012 een driejarige proef gestart met steenmeel als breed werkende bodemverbeteraar. Doel van dit pilotproject is om de effecten op de bodem en gewassen aan te tonen van het éénmalig aanbrengen van steenmeel. Het afgelopen jaar zijn bieten op het perceel van de familie Schrör geteeld. Dit jaar zijn het aardappels. Op 15 mei komen onder andere resultaten van het afgelopen seizoen aan de orde

Steenmeel en bodemvruchtbaarheid

Steenmeel bestaat uit natuurlijke bodemmineralen. Omdat deskundigen uit verschillende vakgebieden de term ‘mineralen’ anders definiëren, zal ook bodemvruchtbaarheid een verschillende benadering en praktische invulling krijgen. Dit heeft belangrijke consequenties voor de bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Het belang van bodemmineralen blijft bij de gangbare beoordeling van bodemvruchtbaarheid buiten beschouwing. Bodemvruchtbaarheidsdeskundigen zijn er lang vanuit gegaan dat de bodem met een goede bemestingsstrategie en goed bodembeheer vruchtbaar zou blijven. Dit is echter niet het geval.

Bodemmineralen leveren (sporen)elementen, bieden hechtingsplaatsen voor de bodembiologie, verhogen en stabiliseren het organische stofgehalte, hebben een zuur bufferende werking, leggen voedingsstoffen beter vast in de bodem en hebben daarmee een positieve invloed  op de waterkwaliteit. Omdat de bodem een grote buffercapaciteit heeft en verwering een langzaam proces is, blijft  de ‘slijtage’ van de bodem lang onopgemerkt. Inmiddels echter wordt deze minerale slijtage zichtbaar in onder andere  verslechterde bodemstructuur, afnemend organische stofgehalte en hogere ziektedruk.

De ontwikkeling van minerale bodemverbetering met steenmeel staat in de kinderschoenen  Pas één soort steenmeel toe bij vijf op het eerste gezicht vergelijkbare bedrijven en je krijgt drie verschillende resultaten. Belangrijk voor de werking van steenmeel is dat de bodem het steenmeel kan verteren. Bruine boterhammen zijn gezond. Maar geef je een bruine boterham (steenmeel) aan een patiënt (de bodem) die jarenlang intraveneus (met kunstmest) gevoed is, dan wordt hij daar niet direct beter van. Dit geldt voor de bodem precies zo, de bodembiologie moet zich eerst aanpassen en verbetering zal geleidelijk optreden.

Wat het meten van de mineralogische gezondheid van de bodem betreft lopen we 80 jaar achter.

Tijdens de dag van de praktijk op het bedrijf van de fam. Schrör zullen al deze aspecten, en meer, aan de orde komen en kunt u een beeld krijgen van de resultaten van het gebruik van steenmeel tot nu toe.

Programma en aanmelding

U kunt het programma bekijken en u aanmelden via de website van Bodem+.

Nadere informatie:

Provincie Groningen Dorothée van Kemenade: tel.: 06 5151 1962
email: t.c.m.van.kemenade@provinciegroningen.nl
Carpay Advies Bert Carpay (organisatie): tel.: 06 2706 0889
email: bert@carpay-advies.nl
BodemBergsma Huig Bergsma (mineralogie): tel.: 06 2706 0242
email: info@BodemBergsma.nl
Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?