Ga naar de inhoud

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

  • door

Bron: Ekoland mei 2019

Door: Leen Janmaat

 

“MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN BODEMPROCESSEN”

Door ingrijpen van de mens worden onze bodems nagenoeg niet meer op natuurlijke wijze verjongd. De aanvoer van sedimenten en mineralen is lang geleden al stilgevallen. In gesprek met Ekoland belicht geohydroloog Bert Carpay de essentiële wisselwerking tussen geologische mineralen, organische stof en bodemleven.

Bert Carpay geeft regelmatig lezin- gen voor boeren over het nut en de noodzaak de bodem te ondersteunen. Als geohydroloog is hij via een aparte invalshoek bij de landbouwwereld betrokken geraakt. “Vanuit mijn vak kan ik landbouwgrond niet loskoppelen van zijn ontstaanswijze. IJs, water en wind brachten het moedermateriaal dat Nederland vormde. Dit moedermateriaal van sedimenten en mineralen vormt de basis voor bodemprocessen. Ofwel: het vormt het fundament voor bodemvruchtbaarheid. Door verwering van het moedermateriaal, dus zand en klei, komen sporenelementen vrij die nodig zijn voor de groei van bodemleven en gewassen. Op zijn beurt levert het bodemleven weer belangrijke bijdragen aan de opbouw van humus in de bodem. Het klei-humus- complex speelt een belangrijke rol in de nutriënthuishouding. En het draagt bij aan de waterkwaliteit door het bufferen van nutriënten die gevoelig zijn voor uitspoeling en van restanten van bestrijdingsmiddelen.”

Lees hier het hele artikel:

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?