Ga naar de inhoud

Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en relatief goedkoop

  • door

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – December 2012

“Nederland heeft relatief jonge bodems. Ze zijn ontstaan uit sedimenten uit de rivieren en uit de ijstijd. In ons gematigde klimaat verweren die bodems traag. Verzuring en intensieve landbouw versnellen de verwering van de bodem.

Bodemgeologen kijken met andere ogen naar de bodems van de wereld dan veel boeren en landbouwkundigen. Zij zien de verandering van de bodem over vele eeuwen.

Geoloog Huig Bergsma van Arcadis maakt zich zorgen over de versnelde verschraling van de bodems. Hij denkt met steenmeel een middel te hebben om een stuk herstel te realiseren. Boeren zullen dat uiteindelijk merken aan hun productie.”

2012-4-21-Nieuwe-Oogst-bodem-fys-chem-bio

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?