Ga naar de inhoud

“Boerderij” : Steenmeel kan bodem sterk verbeteren

  • door

Bron: Boerderij, 20 april 2016
Door: Luuk Meijering

Steenmeelbemesting kan de bodemvruchtbaarheid sterk verbeteren. Dat is de belangrijkste voorlopige conclusie in de eindrapportage van het 3-jarige Steenmeelproject in de Veenkoloniën. Steenmeel bleek voor vrijwel alle teelten in de Veenkoloniën positieve resultaten op te leveren.

Een steenmeel is een fijngemalen gesteente van vulkanische oorsprong. Door de verscheidenheid in mineralogische samenstelling van deze gesteenten bestaat de mogelijkheid in de bodem juist die van nature voorkomende mineralen aan te vullen die door verweringsprocessen uit de bodem verdwenen zijn. “Aandacht voor de versleten bodemmineralogie blijkt een sleutel te zijn die sinds de jaren 30 van de vorige eeuw in Nederland zoek was”, schrijven de onderzoekers in het rapport.

Opbrengsten verbeterden

De opbrengst van aardappelen, gerst, tarwe, mais en grasland verbeterde op vrijwel alle percelen. De onderzoekers zagen niet alleen de tonnages toenemen, maar stelden in veel gevallen tegelijkertijd stijgende zetmeel-, eiwit- en nutriëntgehalten vast. Bij de driejarige proef werd ook de bodem vooraf en na het derde jaar bemonsterd. Hieruit bleek dat de nutriënten en sporenelementen die met een eenmalige steenmeelgift werden toegediend na 3 jaar nog steeds actief zijn in de bodem.

Goed voor nutriëntenhuishouding

De resultaten onderschrijven de kennis uit wetenschappelijke onderzoeken over de belangrijke functies die mineralen uit gesteenten in de bodem vervullen”, zeggen Bert Carpay van Carpay Advies en Gino Smeulders van de Biogeoloog, die het onderzoek uitvoerden. Zo blijken deze mineraaldeeltjes bijvoorbeeld een essentiële rol te spelen voor de nutriëntenhuishouding, bij opbouw van organische stof in de bodem en voor het bodemleven.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?