Ga naar de inhoud

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

  • door

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente, verwering, chemische samenstelling, bodemstructuur, bodembiologie en de hydrologie. Naast deze bodemfactoren zijn ook andere factoren, zoals beheer en agrarisch gebruik, het klimaat en deposities bepalend voor de ontwikkeling van de vegetatie op een bodem. Het Adviesloket Bodem en Natuur heeft  deze interacties op een beeldende manier zichtbaar gemaakt:

 

 

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?