Ga naar de inhoud

Effecten van steenmeel op bodemleven op droge eikenbossen

  • door

Bron: Vakblad Natuur, Bos en Landschap / WUR eDepot

November 2022, #189

Op de hogere zandgronden treedt verminderde vitaliteit en sterfte van eikenbomen op, vooral door verzuring en vermesting. Toediening van steenmeel zou kunnen helpen tegen de nadelige effecten van verzuring. Daarom zijn in 2016 in Het Nationale Park De Hoge Veluwe en in het Mastbos (Breda) experimenten gestart met steenmeeltoediening. Na zes jaar onderzoek beschrijven we de belangrijkste effecten op de bodemchemie en het bodemleven, en de betekenis voor het beheer.

Met name is gekeken naar de pH, basenverzadiging en nutriënten in relatie tot fijne wortels van eikenbomen, micro-organismen en bodemfauna waaronder mycorrhizaschimmels en schimmeletende microarthropoden. Bovendien werden de effecten van fosfortoediening en de toediening van bodemfauna met strooisels van donorlocaties bezocht.

Lees het hele artikel hier:

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?