Ga naar de inhoud

Steenmeel project Veenkoloniën: kans voor bodem en duurzaamheid

  • door

Bron: Akkerwijzer.nl
Tekst: Jorg Tönjes

Het project met steenmeel in de Veenkoloniën biedt volgens de onderzoekers en deelnemers genoeg aanwijzingen om onderzoek naar de mogelijkheden verder statistisch te onderbouwen. Volgens de projectleiding, Bert Carpay van Carpay Advies en Gino Smeulders van de Biogeoloog, zijn er op gebied van productie en voor verduurzaming van de landbouw veelbelovende eerste resultaten.
‘De conclusie uit het project mag zijn dat de resultaten een aanwijzing zijn van de kans die reparatie van de bodemmineralogie biedt voor de verhoging van opbrengst en kwaliteit van
landbouwproducten’, zegt de projectleiding in het zojuist afgeronde verslag. Daarnaast verwachten de onderzoekers resultaten voor het verduurzamen van de landbouw in brede zin, gezien de functie die bodemmineralen vervullen.

Steenmeelproject

De onderzoekers zeggen dat steenmeel bijdraagt aan meer organische stof in de bodem, wat bijdraagt aan CO2-vastlegging. ‘De hoeveelheid steenmeel die in de periode 2013-2016 is toegepast bedraagt 115 ton. De vastlegging van CO2 op termijn door deze hoeveelheid bedraagt 16,7 ton. Uitgaande van een gemiddelde toepassing van 1,5 ton steenmeel per hectare per jaar en een beschikbaar areaal in de regio van 80.000 ha, bedraagt de potentie voor CO2-vastlegging van het gebied ruim vijftienduizend ton per jaar. Dit is voldoende voor bijvoorbeeld de compensatie van 141,6 miljoen autokilometers’, aldus het projectverslag.

Boerendeelnemers
Het project met steenmeel begon in 2012 bij het akkerbouwbedrijf van de familie Schrör in Musselkanaal. Deze telers zagen goede resultaten in hun opbrengsten. Vorig jaar deed een groep van zeven andere akkerbouwers en veehouders mee aan het project. Het project onderzocht meerdere types gesteentemeel en behaalde, tot verrassing van de projectleiding, vaak al direct in het eerste teeltjaar resultaten. De projectleiding wil de resultaten statistisch betrouwbaarder hebben door meer jaren de telers te volgen die steenmeel als minerale bodemreparatie toepassen.

in de afgelopen jaren maakten meerdere onderzoeken duidelijk dat bodemmineralen sterk verweerd of uitgeloogd zijn door milieuinvloeden en verzuring. De onderzoekers gebruiken de bodemkundige definitie van mineraal. Ze bedoelen hiermee de bodemdeeltjes die over vele jaren nutriënten vrijmaken voor bodemleven en plantengroei en dienen als kapstok voor het bodemleven. Steenmeel kan een aanvulling zijn van (sporen)elementen die bodemleven en planten nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?