Ga naar de inhoud

“Nieuwe Oogst”: Steenmeel repareert Veenkoloniale bodem

  • door

Bron: Nieuwe Oogst, 19 april 2016
Door: Han Reindsen

Steenmeel kan de vitaliteit van de bodem repareren. Het levert voor vrijwel alle gewassen uit het Veenkoloniale bouwplan positieve resultaten op.

Dat blijkt uit de resultaten en ervaringen van het driejarige Steenmeelproject Veenkoloniën. De opstellers van het rapport hebben het over ‘voorlopige’ conclusies omdat de tijd beperkt was en veranderingen in de bodem veel tijd vragen.

Steenmeel vult aan wat ongemerkt de afgelopen decennia uit de bodem is verdwenen. Dat verlies is niet met kunstmest, drijfmest, kalk of groenbemester te herstellen.

Opbrengsten
In het project zijn bij aardappelen, tarwe, gerst, mais en grasland zowel kwantitatief als kwalitatief betere opbrengsten gerealiseerd. Voor bieten zijn nog geen eenduidige gegevens beschikbaar.

Met uitzondering van het eerste jaar na toediening van steenmeel bij de driejarige proef, zijn negatieve effecten op opbrengst, vitaliteit of kwaliteit van het gewas bij geen van de proefvelden aan de orde geweest.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?