Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Wat we niet over het hoofd mogen zien als we negen miljard mensen willen voeden

Bodem nummer 4 – Augustus 2013

“We moeten meer aandacht schenken aan de bodemmineralogie om planten, dieren en mensen blijvend te kunnen voeden. Er is reden tot optimisme: dit inzicht is al doorgedrongen bij idealisten, boeren, ecologen en natuurbeheerders. Beleidsmakers zullen zeker volgen. Want zonder de bodemmineralogie te herstellen gaat het niet lukken om negen miljard mensen te voeden.”

Bergsma-2013-Its-the-mineralogy-stupid

About actimin