Ga naar de inhoud

Wat kun je met compostthee (mengsel met compost, melasse en steenmeel)?

Bron: Nieuwe Oogst, 29 mei 2024

Door: Job Hiddink

 

Vanuit de praktijk komen veel positieve signalen over compostthee, maar wetenschappelijk onderzoek naar de werking en effecten ervan staat nog in de kinderschoenen. Wageningen University & Research (WUR) kijkt nu ook naar het gefermenteerde compostextract.

Binnen regeneratieve landbouw, waarbij een boer zoveel mogelijk gebruikmaakt van natuurlijke processen, maakt compostthee de laatste jaren een opmars. Het is volgens WUR een betaalbaar en duurzaam alternatief voor kunstmest en synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Compostthee bestaat vaak uit compost, water, melasse en steenmeel.

Recente studies tonen aan dat compostthee positieve effecten kan hebben op de gezondheid van planten en de bodem. Dit komt door de voedingsstoffen en goede bacteriën die erin zitten. De thee kan bijvoorbeeld de weerstand van aardappelgewassen tegen ziekten vergroten en de bodemgezondheid in weilanden een boost geven. Bij de productie van compostthee zijn de kwaliteit en microbiologische samenstelling van cruciaal belang.

Gewenste bacteriën en schimmels

Het brouwproces van compostthee is gebaseerd op het vermenigvuldigen van gewenste bacteriën en schimmels. Welke micro-organismen van belang zijn, hangt af van het doel van de compostthee. Dit kan bijvoorbeeld het verhogen van de weerstand van de plant en het blad zijn. Het kan ook een doel zijn om de microbiële afbraak in de bodem te verhogen.

Wanneer in het brouwproces schadelijke micro-organismen worden vermeerderd, kan dit een schadelijk effect op de plant of bodem hebben. Daarom is het volgens WUR van belang het brouwproces goed te kunnen begrijpen en waar nodig bij te sturen. Daarnaast is het voor een bredere toepassing van regeneratieve maatregelen belangrijk om zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap beter de werking van compostthee te begrijpen.

Het uiteindelijke doel is om te kiezen voor de juiste ingrediënten en materialen voor het brouwproces. Maar ook de toepassing en het bewijs voor de effecten op bodem- en plantgezondheid zijn relevant. Studenten van WUR zetten nu samen met boeren en adviesorganisaties onderzoeksprojecten op om een eerste inzicht te verschaffen in de werking van compostthee.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?