Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Berichten over steenmeel in het algemeen en Actimin in het bijzonder

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente, verwering, chemische samenstelling, bodemstructuur, bodembiologie en de hydrologie. Naast deze bodemfactoren zijn ook andere factoren, zoals beheer en agrarisch gebruik,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke locatie pas je welke gesteentemeel het beste toe? Dat is de centrale vraag die we in de cursus beantwoorden met… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft een onderzoek opgezet in samenwerking… Read More

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen volle pallets met 50 zakken per pallet. Onderstaande prijzen zijn: per 50 zakken van 20 kg op een wegwerppallet; geldig… Read More

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN BODEMPROCESSEN" Door ingrijpen van de mens worden onze bodems nagenoeg niet meer op natuurlijke wijze verjongd. De aanvoer van sedimenten… Read More

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten media november dat er een bonus van drieënhalve ton wordt uitgekeerd als clubs uit de eredivisie niet op kunstgras spelen.… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede bodemvruchtbaarheid. dit vormt immers de basis voor een gezond gewas. Door bemesting worden zowel de bodem als de plant gevoed.… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op met steenmeel in de ligboxen in plaats van kalk. Het is de bedoeling om daarmee de kwaliteit van de mest… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst verteerbare delen van organische stof moet op de schop. Humus is geen hardnekkige organische stof. Humus is een reeds door… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te Zwolle. Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan die uit de bodem verdwijnen. Silicaatmineralen bevatten alle (sporen)elementen die microbiologie, plant, dier en mens nodig hebben om zich gezond… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame, milieuvriendelijke en langer werkende oplossing voor het onderhoud van sportvelden. Timo Laan, projectleider sport van De Peinder, werkt er al… Read More

Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam

Bron: Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen - nummer 3 - september 2017 Vulkanisch gesteentemeel als bodemverbeteraar. Een methode die langzaam maar zeker aan populariteit wint, maar ook een manier die op de lange termijn pas écht gaat… Read More

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant - 8 september 2017 Door: Dick Offringa Veel landbouwgronden raken uitgeput door een tekort aan mineralen. Het probleem wordt breed onderschat omdat hier geen oog voor is, stelt Bert Carpay na afloop… Read More

Ernstige zorg over vruchtbaarheid bodem en schade voor landbouw door uitputting mineralen

Bron: AkkerbouwActueel - 1 september 2017 Landbouwgronden in Nederland dreigen op grote schaal uitgeput te raken. Dit doordat essentiële mineralen en sporenelementen niet worden aangevuld. “Het verlies daarvan wordt niet opgemerkt in standaardonderzoek. Wij maken… Read More

Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Bron: Sport & Life!, Mei 2017 Actimin Gesteentemeel geleverd bij de Gemeente Velsen Vulkanisch gesteentemeel herstelt de natuurlijke mineraalbalans in de bodem en die eigenschap biedt zeer interessante mogelijkheden voor duurzaam… Read More

Vulkanische grond als voedingsbodem

Bron: BioJournaal-30 juni 2017 Door: Vincent Verboom Copyright: www.biojournaal.nl Tholen – Zowel binnen de gangbare als de biologische sector is men het erover eens: gesteentemeel (ook wel steenmeel) is het stadium van curiositeit ontgroeid. "Uit… Read More

BioVelddag

Op woensdag 21 juni 2017 vond de BioVelddag plaats in Lelystad. Onder prachtige weersomstandigheden hebben wij met veel mensen op onze stand gesproken. Read More

Sportvelden in de gemeente Velsen worden bemest met Actimin

In de gemeente Velsen wordt dit jaar, na een zeer succesvolle pilot in 2016,  door de firma De Peinder Actimin toegepast bij het bemesten van de diverse sportvelden Read More

Steenmeel herstelt veenkoloniale grond

Bron: Nieuwe Oogst Akker- & Tuinbouw - 6 MEI 2017 Door: Han Reindsen Gebruik van steenmeel verbetert de oogst kwantitatief en kwalitatief. De trend waarbij met gesteentemeel hogere eiwitgehalten, zetmeelgehalten en suikergehalten worden gemeten, lijkt een… Read More

WUR-rapportage: “Duidelijk hogere zetmeelopbrengsten door steenmeel

Bron: AkkerbouwActueel - 28 april 2017 Begin deze maand zijn de resultaten van het steenmeelproject in de Veenkoloniën van seizoen 2016 gepresenteerd. In voorgaande jaren had het project al aangetoond dat gesteentemeel voor vrijwel alle teelten… Read More

SKAL Bio controle zet Actimin op inputlijst

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast. Omdat in de biologische sector… Read More

Steenmeel vult vergeten nutriënten aan

Bron: Melkveebedrijf FEBRUARI 2017 / FOCUS OP BODEMVRUCHTBAARHEID Steenmeel vult vergeten nutriënten aan Steenmeel is geen alternatief voor kunstmest, maar vult de historische mineralenbalans aan die door eenzijdige bemesting dreigt uit te putten. Veldproeven wijzen… Read More

NVLV-themadag Steenmeel nood-!-zaak 9 maart 2017

Steenmeel voor het behoud en herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid De voedende werking van fijn riviersediment is al sinds mensenheugenis bekend. Al in de Oudheid wisten de Egyptenaren dat het sliblaagje dat 'hun' rivier de… Read More

Bio-beurs Zwolle, ACTIMIN stand 314

Actimin is aanwezig op de Bio-beurs in Zwolle, Stand 314         Gratis spanband bij bestelling van een big-bag (1.000 kg) op de beurs. Read More

RMV Hardenberg ACTIMIN stand 211

Actimin-BT stalstrooisel Stand 211 Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u… Read More

Steenmeel 20% meer opbrengst in de zomergerst

Bron: Innovatie & Ondernemen, 2 september 2016 Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 2 | 2016 MINERALOGISCHE VITALITEIT HERSTELLEN Bert Carpay richt zich met Carpay Advies op de duurzame minerale vruchtbaarheid van… Read More

"Boerderij": Steenmeel repareert een versleten bodem

Bron: Boerderij, 3 mei 2016 Door: Luuk Meijering In een Veenkoloniaal bouwplan heeft steenmeel een positieve invloed op de gewasopbrengst en kwaliteit. Dat blijkt uit demonstratieprojecten. Met het gebruik van steenmeel in de akkerbouw zijn… Read More

"Boerderij" : Steenmeel kan bodem sterk verbeteren

Bron: Boerderij, 20 april 2016 Door: Luuk Meijering Steenmeelbemesting kan de bodemvruchtbaarheid sterk verbeteren. Dat is de belangrijkste voorlopige conclusie in de eindrapportage van het 3-jarige Steenmeelproject in de Veenkoloniën. Steenmeel bleek voor vrijwel alle… Read More

RTV Noord radio - Steenmeel in de Veenkoloniën.

RTV Noord radio in gesprek met akkerbouwer Henk Schrör over de succesvolle toepassing van steenmeel in de Veenkoloniën. https://youtu.be/cpGT0UY7ZBo Read More

"Nieuwe Oogst": Steenmeel repareert Veenkoloniale bodem

Bron: Nieuwe Oogst, 19 april 2016 Door: Han Reindsen Steenmeel kan de vitaliteit van de bodem repareren. Het levert voor vrijwel alle gewassen uit het Veenkoloniale bouwplan positieve resultaten op. Dat blijkt uit de resultaten… Read More

Steenmeel project Veenkoloniën: kans voor bodem en duurzaamheid

Bron: Akkerwijzer.nl Tekst: Jorg Tönjes Het project met steenmeel in de Veenkoloniën biedt volgens de onderzoekers en deelnemers genoeg aanwijzingen om onderzoek naar de mogelijkheden verder statistisch te onderbouwen. Volgens de projectleiding, Bert Carpay van… Read More

Meer sporenelementen in gewas na toedienen steenmeel

Bron: akkerwijzer.nl Tekst: Jorg Tönjes Geplaatst zondag 07-02-2016 Bij Veenkoloniale boeren die steenmeel gebruiken om hun bodem te verbeteren neemt de hoeveelheid sporenelementen in het gewas toe. Dat blijkt bij de evaluatie van het steenmeelproject… Read More

Steenmeel verbetert bodemkwaliteit

Bron : Veldpost nr. 4, 6 februari 2016 De eerste ervaring van akkerbouwers en veehouders met steenmeel als bodemherstellende maatregel in de Veenkoloniën is positief. De deelnemers aan het project willen wel verder. Ze willen… Read More

Steenmeel in de Veenkoloniën - Video

Tekst: Jorg Tönjes Veenkoloniale boeren onderzoeken de mogelijkheden van steenmeel als bodemverbeterende maatregel. Melkveehouders, akkerbouwers en gemengde bedrijven merken dat ze verbetering zien in bodem en gewas. Voor de veehouders is beter ruwvoer en gezonder… Read More

Video Actmin-BT in drijfmest online

Het is heel efficiënt om Actimin toe te voegen via de drijfmest, deze video laat zien hoe dat werkt: https://youtu.be/trUrLoaWG1I Read More

RMV Gorinchem ACTIMIN: stand 188

Actimin-BT stalstrooisel Stand 188 Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u… Read More

RMV Hardenberg ACTIMIN stand 206

Actimin-BT stalstrooisel Stand 206 Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u… Read More

Steenmeel: levert snel betere opbrengst

Bron : Veldpost nr. 27, 17 oktober 2015 Boeren die meedoen aan het steenmeelproject in de Veenkoloniën zien opbrengsten en kwaliteit van het product een jaar na toediening van steenmeel toenemen. De resultaten komen sneller… Read More

Steenmeel vult mineralentekort bodem aan

Bron : Bloembollenvisie, 18 september 2015 Stenen in de grond stoppen als voedingsmiddel. Dat klinkt niet logisch. Biogeoloog Gino Smeulders ziet de belangstelling voor steenmeel in de land- en tuinbouw toenemen. Wat is steenmeel eigenlijk,… Read More

Actimin op de Vlagtwedder Landbouwbeurs

Van 3 t/m 5 juli 2015 vindt de Vlagtwedder Landbouwbeurs plaats en Actimin zal aanwezig zijn met een stand. De Vlagtwedder Landbouwbeurs (VLB) is dé vakbeurs van Noord Nederland en is bekend om het zakelijke… Read More

Actimin met stand aanwezig op de BodemBeleefdagen

Op 12 en 13 juni is Actmin met een stand aanwezig op de BodemBeleefdagen. Deze dagen zijn georganiseerd door en op het bedrijf van Mulder Agro te Kollummerzwaag. Het volledige programma vind u hier: Read More

Steenmeel op weiland, een goede mineralenbalans

Nu ook in de IJslandse paardenwereld Het komt nog niet zo vaak voor, maar de laatste jaren wint het gebruik van steenmeel terrein. Steenmeel is gemalen vulkanisch gesteente. Als je het op het (wei)land brengt… Read More

Handreiking steenmeel online

Resultaten en lessen van het praktijknetwerk " De onderste Steen Boven" Deze uitgave is opgesteld in het kader van het praktijknetwerk De Onderste Steen Boven. In het praktijknetwerk werken veehouders samen met onderzoekers en adviseurs… Read More

Steenmeel verhoogt opbrengst droge stof en VEM

Bron : Nieuwe Oogst, 22 februari 2015 De toepassing van steenmeel op grasland is perspectiefvol, zo blijkt uit proeven die het praktijknetwerk "Steenmeel, de onderste steen boven" heeft uitgezet. Proefvelden bemest met steenmeel op veen… Read More

ACTIMIN-BT goedgekeurd door het FiBL

Het Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) heeft Actimin-BT goedgekeurd voor het gebruik in de Biologische landbouw. De FiBL (het Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw) heeft Actimin-BT goedgekeurd voor toepassing in biologische en biologisch-dynamische landbouw. Dit geeft… Read More

Symposium Rol van Steenmeel in de boomkwekerij

Bron: DLV Plant Wanneer: 12 feb 2015 van 13:00 tot 16:30. Locatie: Alterra, Atlasgebouw (gebouw 104, zaal 1 en 2). Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen (kenmerkend gebouw met rasterstructuur) Uitnodiging voor uit het interessante symposium… Read More

Grootste kapitaal van mens ligt besloten in de bodem

Bron: Financiële Dagblad vrijdag 23 januari 2015 Door: Nick van Eekeren en Lidwien Daniels Bij het begin van dit nieuwe jaar is ook het Internationale Jaar van de Bodem begonnen, uitgeroepen door de Verenigde Naties.… Read More

Sluipende slijtage bodem simpel te stoppen

Bron : Steenmeel.info, 5 november 2014 Door: Bert Carpay en Gino Smeulders Bodem, de primaire productiefactor van elke boer en tuinder,is aan het verslijten en de gangbare bodemvruchtbaarheidanalyses zeggen niets over dit sluipende gevaar. Bodemvruchtbaarheidsdeskundigen… Read More

Steenmeel mogelijk alternatief kalk

Bron : Nieuwe Oogst, 1 november 2014 Door: Peter Stokkemans Steenmeel heeft wellicht toegevoegde waarde voor grasland als alternatief voor bekalking. Het praktijknetwerk "De onderste steen boven" ziet met name kansen voor de mineralenvoorziening. Het… Read More

Biovelddag 3 september 2014

Onder zonnige omstandigheden vond op 3 september j.l. de Biologische Velddag plaats. Dit evenement is na de Bio-beurs in januari het grootste evenement waar de biologische sector elkaar ontmoet. Actimin-BT was op de bedrijvenmarkt aanwezig. Read More

Tot 20% meer opbrengst 1e snede steenmeel proeven

Bron: PPP-Agro 24 juni 2014 De steenmeel proeven die zijn aangelegd binnen het praktijknetwerk de onderste steen boven en praktijkproeven met steenmeel hebben in de 1e snede geleid tot een opbrengst tussen de 2% minder… Read More

"Food for thought"

"Food for thought", een mooie Engelse uitdrukking die letterlijk vertaald "voedsel voor gedachten" betekent en waarmee "iets om over na te denken" wordt bedoeld. En wij hebben iets om over na te denken als wij… Read More

Gewassen gebruiken nutriënten uit mineralen

Uit onderzoek van het Instituut voor landbouwchemie aan de Georg-August Universiteit in Göttingen (Duitsland) blijkt dat met hogere mestgiften niet wordt voorkomen dat gewassen nutriënten uit de bodemmineralen gebruiken. Het zes jaar durende onderzoek was… Read More

Wat we niet over het hoofd mogen zien als we negen miljard mensen willen voeden

Bodem nummer 4 - Augustus 2013 “We moeten meer aandacht schenken aan de bodemmineralogie om planten, dieren en mensen blijvend te kunnen voeden. Er is reden tot optimisme: dit inzicht is al doorgedrongen bij idealisten,… Read More

Industrialisatie van de landbouw verstoort de kringloop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas - Mei 2013 “Als de wetenschap durft terug te kijken naar voor de oorlog, ligt daar misschien wel een begin voor duurzame landbouwontwikkeling. De industrie gaat problemen die ze zelf ontwikkelde… Read More

De bodem als drie-eenheid

Nieuwe Oogst - april 2012 Publicatie Artikel ‘De bodem als drie-eenheid’ met als ondertitel ‘Van de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen gaat de aandacht al een eeuw naar chemie’ in Nieuwe Oogst van 21 april.… Read More

Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en relatief goedkoop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas - December 2012 “Nederland heeft relatief jonge bodems. Ze zijn ontstaan uit sedimenten uit de rivieren en uit de ijstijd. In ons gematigde klimaat verweren die bodems traag. Verzuring en intensieve… Read More

Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar

BODEM - augustus 2012 In samenwerking met René Rietra van Alterra en Martin van Beusekom van MetaMeta publiceerde Huig Bergsma een artikel in het tijdschrift BODEM van augustus. Het artikel had als titel ‘Herwaardering van… Read More

Steenmeel tegen verarming bodem

Milieu - Juli 2010 “Verduurzaming van de landbouw staat hoog op de agenda. Het toepassen van steenmeel is dan vanuit historisch perspectief een logische stap. Het product is het best te vergelijken met het vruchtbare… Read More

Mineralen in Balans aanbieden

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas - Februari 2010 “Het gebruik van steenmeel als bodemverbeteraar is in Duitsland al 100 jaar heel gewoon. Met de opkomst van de biologische landbouw neemt de vraag naar het product toe.… Read More

Dag van de Praktijk op 15 mei; méér dan oppervlakkig naar de bodem kijken!

Bron: Steenmeel.info Op 15 mei a.s. vindt, op initiatief van Bodem+ en Carpay Advies de dag van de praktijk plaats op het bedrijf van de familie Schrör in Musselkanaal. Onderwerp van deze dag zijn de gevolgen die oppervlakkig kijken… Read More