Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

De spoeling wordt dun

Ekoland – januari 2018
Door: Bert Carpay

Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan die uit de bodem verdwijnen.

Silicaatmineralen bevatten alle (sporen)elementen die microbiologie, plant, dier en mens nodig hebben om zich gezond te ontwikkelen en optimaal te functioneren. Uitzonderingen zijn koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof. Silicaatmineralen verweren. Dit heeft gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid.

De spoeling wordt dun - Artikel Ekoland

Vulkanische grond als voedingsbodem

Bron: BioJournaal-30 juni 2017
Door: Vincent Verboom

Copyright: www.biojournaal.nl

Tholen – Zowel binnen de gangbare als de biologische sector is men het erover eens: gesteentemeel (ook wel steenmeel) is het stadium van curiositeit ontgroeid. “Uit meerjarige praktijkproeven blijkt dat steenmeel de bodemkwaliteit meetbaar verbetert. We zien met name goede resultaten op arme zandgronden in de Veenkoloniën”, vertelt Jaap Gaastra, directeur van Vitasol BV

Steenmeel is een product van vulkanische oorsprong en wordt gevormd door de stolling van lava. Op vulkanische gronden is aan bodemvruchtbaarheid geen gebrek. Door steenmeel toe te dienen op nutriëntarme gronden wordt de bodem verrijkt met een breed spectrum aan mineralen en sporenelementen. Het zijn deze mineralen die tal van nuttige processen in de bodem in gang zetten. Deze verhogen onder meer de nutriëntenuitwisselingscapaciteit en de vorming van humus. Aan de hand van de juiste nutriënten kan een landbouwer zijn opbrengsten per hectare op peil houden zonder afbreuk te doen aan de bodemgesteldheid.

Vitasol BV vermarkt Actimin (BT). Het steenmeel is door het FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau) en Skal goedgekeurd voor gebruik in de biologische en biodynamische landbouw. Jaap legt uit dat het steenmeel ook geschikt is als stalstrooisel voor in ligboxen. “Het is geen kalkhoudend product, maar wel drogend en hecht zich aan de mest van het vee. Wat je strooit komt deels weer terug in de kringloop bij de bemesting van de akkers.”


Copyright: www.biojournaal.nl

2017 BioJournaal

NVLV-themadag Steenmeel nood-!-zaak 9 maart 2017

Steenmeel voor het behoud en herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid

De voedende werking van fijn riviersediment is al sinds mensenheugenis bekend. Al in de Oudheid wisten de Egyptenaren dat het sliblaagje dat ‘hun’ rivier de Nijl elk jaar in zijn benedenloop afzette van levensbelang was voor de rijke opbrengsten die de boeren van hun land konden halen. Die depositie is er in de moderne landbouw niet meer en de natuurlijke bodemvruchtbaarheid loopt langzaam (of snel) achteruit. In onze zoektocht naar het herstel van de vitaliteit van bodem, landbouw en voedsel willen we het in deze themadag hebben over bodemslijtage, en steenmeel bespreken als basisingrediënt voor het herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Wat is dat precies: natuurlijke bodemvruchtbaarheid? Welk rol speelt steenmeel bij het voortbestaan van onze landbouw? Hoe pas je het toe?

Datum: 9 maart 2017 9.30
Lokatie: De Schaapskooi, Grote Veenderweg 10, 6741 MC Lunteren

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier

RMV Hardenberg ACTIMIN stand 211

Actimin-BT stalstrooisel Stand 211
Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien.

Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend (pH 9), remt de bacterie groei en is zacht voor de uiers. U brengt tegelijkertijd meer mineralen en micronutriënten in de kringloop.

Gratis spanband bij bestelling van een big-bag (1.000 kg) op de beurs.
2-delige-spanband-5000kg

Overige voordelen:

  • Remt bacteriegroei
  • Bindt stikstof en ammoniak
  • Zorgt voor droge boxen en klauwen
  • Is vrij van zware metalen en dioxines
  • Vermindert de geur in de stal
  • Bevat het hoogste gehalte aan mineralen
  • Verrijkt de mest
  • Verhoogt droge stof en VEM
  • Verbetert het bodemleven
  • Toegestaan in de biologische sector

100% natuurlijk product van vulkanische oorsprong, gevormd door de stolling van lava.

“Boerderij” : Steenmeel kan bodem sterk verbeteren

Bron: Boerderij, 20 april 2016
Door: Luuk Meijering

Steenmeelbemesting kan de bodemvruchtbaarheid sterk verbeteren. Dat is de belangrijkste voorlopige conclusie in de eindrapportage van het 3-jarige Steenmeelproject in de Veenkoloniën. Steenmeel bleek voor vrijwel alle teelten in de Veenkoloniën positieve resultaten op te leveren.

Een steenmeel is een fijngemalen gesteente van vulkanische oorsprong. Door de verscheidenheid in mineralogische samenstelling van deze gesteenten bestaat de mogelijkheid in de bodem juist die van nature voorkomende mineralen aan te vullen die door verweringsprocessen uit de bodem verdwenen zijn. “Aandacht voor de versleten bodemmineralogie blijkt een sleutel te zijn die sinds de jaren 30 van de vorige eeuw in Nederland zoek was”, schrijven de onderzoekers in het rapport.

Opbrengsten verbeterden

De opbrengst van aardappelen, gerst, tarwe, mais en grasland verbeterde op vrijwel alle percelen. De onderzoekers zagen niet alleen de tonnages toenemen, maar stelden in veel gevallen tegelijkertijd stijgende zetmeel-, eiwit- en nutriëntgehalten vast. Bij de driejarige proef werd ook de bodem vooraf en na het derde jaar bemonsterd. Hieruit bleek dat de nutriënten en sporenelementen die met een eenmalige steenmeelgift werden toegediend na 3 jaar nog steeds actief zijn in de bodem.

Goed voor nutriëntenhuishouding

De resultaten onderschrijven de kennis uit wetenschappelijke onderzoeken over de belangrijke functies die mineralen uit gesteenten in de bodem vervullen”, zeggen Bert Carpay van Carpay Advies en Gino Smeulders van de Biogeoloog, die het onderzoek uitvoerden. Zo blijken deze mineraaldeeltjes bijvoorbeeld een essentiële rol te spelen voor de nutriëntenhuishouding, bij opbouw van organische stof in de bodem en voor het bodemleven.

RMV Gorinchem ACTIMIN: stand 188

Actimin-BT stalstrooisel Stand 188
Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien.

Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend (pH 9), remt de bacterie groei en is zacht voor de uiers. U brengt tegelijkertijd meer mineralen en micronutriënten in de kringloop.

Beursaanbieding: €20,- korting per big-bag (1.000 kg).

Overige voordelen.
• Bindt stikstof en ammoniak
• Is vrij van zware metalen en dioxines
• Vermindert de geur in de stal
• Bevat het hoogste gehalte aan mineralen
• Verhoogt droge stof en VEM
• Verbetert het bodemleven
• Toegestaan in de biologische sector
• 100% natuurlijk product van vulkanische oorsprong, gevormd door de stolling van lava.

250x250

RMV Hardenberg ACTIMIN stand 206

Actimin-BT stalstrooisel Stand 206
Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien.

Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend (pH 9), remt de bacterie groei en is zacht voor de uiers. U brengt tegelijkertijd meer mineralen en micronutriënten in de kringloop.

Beursaanbieding: €20,- korting per big-bag (1.000 kg).

Overige voordelen.
• Bindt stikstof en ammoniak
• Is vrij van zware metalen en dioxines
• Vermindert de geur in de stal
• Bevat het hoogste gehalte aan mineralen
• Verhoogt droge stof en VEM
• Verbetert het bodemleven
• Toegestaan in de biologische sector
• 100% natuurlijk product van vulkanische oorsprong, gevormd door de stolling van lava.

Actimin op de Vlagtwedder Landbouwbeurs

Van 3 t/m 5 juli 2015 vindt de Vlagtwedder Landbouwbeurs plaats en Actimin zal aanwezig zijn met een stand.

De Vlagtwedder Landbouwbeurs (VLB) is dé vakbeurs van Noord Nederland en is bekend om het zakelijke karakter én gezelligheid. Het beursterrein is ruim 7 hectare groot met zowel binnen als buiten goede mogelijkheden om te laten zien wat men wil laten zien.

Toeleveranciers op agrarisch gebied, landbouw en veehouderij, overige dienstverlening, grondverzet, landbouwmechanisatie en loonwerk presenteren zich tijdens deze drie dagen durende beurs.

Het thema van de beurs is optimalisatie en maximalisatie en alle aandacht voor het “Jaar van de Bodem“.

In deze bijlage het voorwoord van de voorzitter en Actimin dealer, Harry Eckhardt en een artikel over het steenmeel project waar Actimin-BT meeloopt in de proeven.

https://www.actimin.nl/wp-content/uploads/2015/06/Landbouwbeurs-Vlagtwedde-2015.pdf