Ga naar de inhoud

Wij werken nog steeds aan de uitbreiding van ons dealernetwerk.

In principe wordt ACTIMIN verkocht via dealers, maar aangezien wij nog geen landelijk dekkend dealernetwerk hebben verkopen wij ook via deze website.

Een kleine uitleg is op zijn plaats om verwarring te voorkomen:

Bij bestellingen die binnenkomen wordt er altijd gekeken of wij een dealer in de regio hebben die deze bestelling kan uitleveren. Is dit het geval dan geven wij deze bestelling door aan onze dealer. Mochten wij (nog) geen dealer in de regio hebben dan leveren wij rechtstreeks vanuit ons depot.

Toepassingen van Actimin:

Actimin kent verschillende toepassingen:

  • Als stal-/boxenstrooisel. Naast kalk met het bijbehorende ammoniakverlies en houtzaagsel wordt meer en meer gebruik gemaakt van gesteentemeel of lavameel. De uitstekende ervaringen met ACTIMIN steken we uiteraard niet onder stoelen of banken en worden prima verwoord door tevreden gebruikers in enkele korte films. ACTIMIN werkt pH verhogend en is zacht voor de uiers en verbetert vervolgens de opbrengst en kwaliteit van gras en mais. Bovendien worden bij gebruik tegelijkertijd macro- en micronutriënten in de kringloop gebracht. Niet voor niets stappen steeds meer melkveehouders over naar ACTIMIN als stalstrooisel.
  • Gemengd in drijfmest. Een groeiende groep melkveehouders maakt gebruik van deze slimme toepassing, waarbij ACTIMIN eerst zijn positieve werking heeft in de mest en vervolgens op het land. Voordeel van rechtstreeks mengen in de mestput is bovendien dat het een werkgang scheelt bij het op het land brengen.
  • Gestrooid op het land. De goede resultaten – beter dan concurrerende producten – behaald met ACTIMIN zorgt voor een gestaag groeiende vraag want bekend maakt bemind!
  • Als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost.
  • Als nutriëntenbron voor bio-fertilizer/compostthee.
  • Bij stedelijk groen / stadslandbouw / sportvelden / daktuinen.

ACTIMIN is zeer rijk aan actieve (verweerbare) bodemmineralen. Het gehalte van 92% verweerbare bodemmineralen is aanmerkelijk meer dan in andere bekende steenmeelsoorten. Omdat bij verwering de nutriënten vrijkomen is de bemestingswaarde significant hoger.

Actimin: bewezen beter!

Dit blijkt uit de goede resultaten die er zijn behaald met het gebruik van steenmeel (waaronder ACTIMIN) bij een grootschalige praktijkproef in de Veenkoloniën op zowel melkveebedrijven als in de akkerbouw. Naast de verhoging van opbrengsten werden er ook hogere gehalte aan nutriënten en sporenelementen gemeten; een betere kwaliteit dus. Alle informatie over deze proeven en de resultaten kunt u hier vinden.

Dus: wilt u het beste voor uw klant, kies dan voor ACTIMIN.

Naast een uitstekend product, strakke logistiek en een goede marge bieden wij u verkoopondersteuning door:

 • Folders en leaflets.
 • Advertentie campagne.
 • Website, boordevol informatie.
 • Technische en inhoudelijke ondersteuning door de steenmeel specialisten van Nederland.
 • Gratis informatie nummer.
 • Deelname aan landbouwbeurzen (Hardenberg, Gorinchem, BioBeurs Zwolle).
 • Voorlichtingsdagen of avonden (in overleg).

ACTIMIN als stalstrooisel.

Gebruik van het juiste stalstrooisel is van belang voor het welzijn en het comfort van de koeien. Bij het gebruik van ACTIMIN verlaagt het celgetal, blijft de stal droog en wordt ammoniak gebonden zodat het beschikbaar komt voor het gewas/gras. Het werkt bovendien pH verhogend en is zacht voor de uiers. Via de mest komen de actieve bodemmineralen, die zijn opgebouwd uit macro- en micronutriënten, in de kringloop.

De voordelen van ACTIMIN:

 • Concurrerende prijsstelling en goede handelsmarge.
 • pH van 9.
 • Zeer fijn gemalen voor een betere vochtopname.
 • Vermindering van de bacteriedruk.
 • Vermindering van geur in de stal.
 • Minder stikstofverlies dan bij gebruik van kalk.
 • Verrijkt de mest met 100% natuurlijke macro- en micronutriënten.
 • Telt niet mee voor de mestboekhouding.
 • Gunstige invloed op het fermentatie proces in de mest.
 • Opbrengst- en kwaliteit verhogend op akker- en grasland.
 • Als een van de weinige steenmeel producten op de Nederlandse markt heeft het FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau) ACTIMIN goedgekeurd voor toepassing in biologische en biologisch-dynamische landbouw. Onlangs heeft Skal een samenwerkingsovereenkomst getekend met FiBL, dit betekend dat door FiBL goedgekeurde producten ook een Skal goedkeuring krijgen.

Mocht u belangstelling hebben om dealer te worden, of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?