Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

agriculture industry, farming, people and animal husbandry concept - happy smiling young man or farmer with clipboard and cows in cowshed on dairy farm

Samenwerking

Voor advies over de toepassing van steenmeel in de praktijk en over de wetenschappelijke achtergrond van steenmeel werken wij samen met de mensen achter steenmeel.info:

• Bert Carpay (management en marktontwikkeling) – Carpay Advies
• Gino Smeulders (bodemvruchtbaarheid en mineralogie) – De Biogeoloog

Bodemvruchtbaarheid

Carpay Advies en De Biogeoloog werken samen om mensen ervan bewust te maken dat de minerale bodemvruchtbaarheid afneemt. Ze onderstrepen het belang van het gebruik van steenmeel in de landbouw om de minerale bodemvruchtbaarheid te herstellen. Met steenmeelbemesting geven zij een nieuwe dimensie aan het bodembeheer. Daarin staan het fundament van de bodemvruchtbaarheid – de bodemmineralen – en de rol van de bodembiologie centraal.

Rol van bodemmineralen

Deskundigen op het gebied van bodemvruchtbaarheid geloofden lang dat de bodem een inert materiaal is waar oneindig op kan worden geteeld. Een goede bemestingsstrategie en goed bodembeheer volstaan, dacht men. Maar het belang en de functie van bodemmineralen blijft onderbelicht bij de gangbare beoordeling van bodemvruchtbaarheid. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem en blijken een onderschatte en vergeten schakel te zijn bij het in stand houden van duurzame landbouwproductie.

Belang van steenmeel

Steenmeel vult de actieve bodemmineralen aan die door de landbouwdruk en atmosferische verzuring in hoog tempo verdwijnen, en onder meer zichtbaar worden door verslechterde bodemstructuur, afnemend organische stofgehalte en hogere ziektedruk. Kortom: de bodem is toe aan een herstel van zijn vitaliteit, om zijn functie als basis voor vitale gewassen, gezonde dieren en gezonde vitale mensen blijvend te kunnen vervullen.

Integreren mineralogie in de landbouw

Lessen uit vier jaar praktijkonderzoek – augustus 2017

Download the PDF file .

Recente berichten

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More

Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam

Bron: Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen - nummer 3 - september 2017 Vulkanisch gesteentemeel als bodemverbeteraar. Een… Read More

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant - 8 september 2017 Door: Dick Offringa Veel landbouwgronden raken uitgeput door… Read More

Ernstige zorg over vruchtbaarheid bodem en schade voor landbouw door uitputting mineralen

Bron: AkkerbouwActueel - 1 september 2017 Landbouwgronden in Nederland dreigen op grote schaal uitgeput te… Read More

Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Bron: Sport & Life!, Mei 2017 Actimin Gesteentemeel geleverd bij de… Read More

Vulkanische grond als voedingsbodem

Bron: BioJournaal-30 juni 2017 Door: Vincent Verboom Copyright: www.biojournaal.nl Tholen – Zowel binnen de gangbare… Read More

BioVelddag

Op woensdag 21 juni 2017 vond de BioVelddag plaats in Lelystad. Onder prachtige weersomstandigheden hebben… Read More