Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Indepers

In de pers:

Steenmeel is actueel, regelmatig verschijnen er in de (agrarische) vakbladen artikelen over steenmeel en de toepassing ervan: 

Steenmeel: hygiëne in ligbox, mest- en graskwaliteit hoger

Bron: MELKVEE nr 3. maart 2018
Door: Jorg Tönjes

Melkveehouders doen ervaring op met steenmeel in de ligboxen in plaats van kalk. Het is de bedoeling om daarmee de kwaliteit van de mest en de voerkwaliteit van het gras te verhogen.

Download the PDF file .

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant – 8 september 2017
Door: Dick Offringa
Veel landbouwgronden raken uitgeput door een tekort aan mineralen. Het probleem wordt breed onderschat omdat hier geen oog voor is, stelt Bert Carpay na afloop van het zogeheten steenmeelproject in de Gronings – Drentse Veenkoloniën.

Download the PDF file .

Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Bron: Sport & Life! – mei 2017
Vulkanisch gesteentemeel herstelt de natuurlijke mineraalbalans in de bodem en die eigenschap biedt zeer interessante mogelijkheden voor duurzaam beheer van natuurgrassportvelden, zo blijkt uit een revolutionaire proef met steenmeel in de Noord-Hollandse gemeente Velsen.

Download the PDF file .

Steenmeel herstelt veenkoloniale grond

Bron: Nieuwe Oogst, 6 mei 2017
Door: Han Reindsen
Vulkanisch gesteente zorgt voor hogere opbrengsten en gehalten
Gebruik van steenmeel verbetert de oogst kwantitatief en kwalitatief. De trend waarbij met gesteentemeel hogere eiwitgehalten, zetmeelgehalten en suikergehalten worden gemeten, lijkt een blijvend effect te zijn. Dit blijkt uit metingen die in het kader van het Steenmeelproject Veenkoloniën zijn uitgevoerd.

Download the PDF file .

Steenmeel 20% meer opbrengst in de zomergerst

Bron: Innovatie & Ondernemen, 2 september 2016
Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 2 | 2016

Download the PDF file .

“Boerderij”: Steenmeel repareert een versleten bodem

Bron : Boerderij, 3 mei 2016
Door: Luuk Meijering
In een Veenkoloniaal bouwplan heeft steenmeel een positieve invloed op de gewasopbrengst en kwaliteit. Dat blijkt uit demonstratieprojecten

Download the PDF file .

Betere gewassen door toedienen van steenmeel

Bron : Boerderij, 26 april 2016
Steenmeel toedienen aan een perceel heeft op langere termijn een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid en dus op de gewasgroei.

Download the PDF file .

Steenmeel kan bodem repareren

Bron : Nieuwe Oogst, 23 april 2016
Bemesten van steenmeel heeft veel potentie voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Dat is de belangrijkste voorlopige conclusie in de eindrapportage van het driejarige Steenmeelproject in de Veenkoloniën.

Download the PDF file .

Steenmeel verbetert bodemkwaliteit

Bron : Veldpost nr. 4, 6 februari 2016
De eerste ervaring van akkerbouwers en veehouders met steenmeel als bodemherstellende maatregel in de Veenkoloniën is positief. De deelnemers aan het project willen wel verder. Ze willen vooral beter onderbouwde gegevens over de resultaten in de teelt en het financiëleresultaat.

Download the PDF file .

Steenmeel: levert snel betere opbrengst.

Bron : Veldpost nr. 27, 17 oktober 2015
Boeren die meedoen aan het steenmeelproject in de Veenkoloniën zien opbrengsten en kwaliteit van het product een jaar na toediening van steenmeel toenemen. De resultaten komen sneller dan het project binnen de Agenda voor de Veenkoloniën verwacht had.

Download the PDF file .

Steenmeel vult mineralentekort bodem aan.

Bloembollenvisie – 18 september 2015
Stenen in de grond stoppen als voedingsmiddel. Dat klinkt niet logisch. Biogeoloog Gino Smeulders ziet de belangstelling voor steenmeel in de land- en tuinbouw toenemen. Wat is steenmeel eigenlijk, welke functies heeft het, en hoeveel soorten zijn er eigenlijk? Een eerste kennismaking.

Download the PDF file .

Steenmeel mogelijk alternatief kalk.

Nieuwe Oogst – za 1 november 2014
Steenmeel heeft wellicht toegevoegde waarde voor grasland als alternatief voor bekalking. Het praktijknetwerk “De onderste steen boven” ziet met name kansen voor de mineralenvoorziening.

Download the PDF file .

Steenmeel voor een gezond bodemleven.

Veldpost nr. 18 – za 31 mei 2014
Akkerbouwer Henk Schrör uit Musselkanaal begon twee jaar geleden als eerste boer in Groningen met een experiment om op 12 hectare akkerbouwland steenmeel te gebruiken.

Download the PDF file .

Wat we niet over het hoofd mogen zien als we negen miljard mensen willen voeden

Bodem nummer 4 – Augustus 2013
“We moeten meer aandacht schenken aan de bodemmineralogie om planten, dieren en mensen blijvend te kunnen voeden. Er is reden tot optimisme: dit inzicht is al doorgedrongen bij idealisten, boeren, ecologen en natuurbeheerders. Beleidsmakers zullen zeker volgen. Want zonder de bodemmineralogie te herstellen gaat het niet lukken om negen miljard mensen te voeden.”

Download the PDF file .

 

Industrialisatie van de landbouw verstoort de kringloop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – Mei 2013
“Als de wetenschap durft terug te kijken naar voor de oorlog, ligt daar misschien wel een begin voor duurzame landbouwontwikkeling. De industrie gaat problemen die ze zelf ontwikkelde niet oplossen. De bodem is de basis.

Download the PDF file .

 

 

Vulkanisch steenmeel op Hollandse bodems

Kennislink – 1 mei 2013

Zoals alle deltagebieden in de wereld, is onze Nederlandse delta van oorsprong een vruchtbaar gebied. Door de hoge productie moet er wel voortdurend bemest worden en wordt er kalk toegevoegd om de juiste zuurgraad te bereiken. ‘Bekalking’ heeft echter een aantal nadelen. Daarom wordt nu geëxperimenteerd met de toevoeging van gemalen vulkanisch gesteente.

Download the PDF file .

De bodem als drie-eenheid

Nieuwe Oogst – april 2012
Publicatie Artikel ‘De bodem als drie-eenheid’ met als ondertitel ‘Van de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen gaat de aandacht al een eeuw naar chemie’ Artikel op basis van een interview met Huig Bergsma.

De focus op bemesting heeft een enorme blinde vlek opgeleverd voor de fysische en biologische bodemeigenschappen. Het denkraam van de landbouw moet 180 graden draaien om dat te veranderen.”

Download the PDF file .

Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en relatief goedkoop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – December 2012

“Nederland heeft relatief jonge bodems. Ze zijn ontstaan uit sedimenten uit de rivieren en uit de ijstijd. In ons gematigde klimaat verweren die bodems traag. Verzuring en intensieve landbouw versnellen de verwering van de bodem.

Bodemgeologen kijken met andere ogen naar de bodems van de wereld dan veel boeren en landbouwkundigen. Zij zien de verandering van de bodem over vele eeuwen.

Geoloog Huig Bergsma van Arcadis maakt zich zorgen over de versnelde verschraling van de bodems. Hij denkt met steenmeel een middel te hebben om een stuk herstel te realiseren. Boeren zullen dat uiteindelijk merken aan hun productie.”

Download the PDF file .

Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar

Bodem – augustus 2012
In samenwerking met René Rietra van Alterra en Martin van Beusekom van MetaMeta publiceerde Huig Bergsma een artikel in het tijdschrift BODEM, het artikel had als titel ‘Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar

Download the PDF file .

Steenmeel tegen verarming bodem

Milieu – Juli 2010

“Verduurzaming van de landbouw staat hoog op de agenda. Het toepassen van steenmeel is dan vanuit historisch perspectief een logische stap. Het product is het best te vergelijken met het vrucht- bare sediment dat vroeger na overstromingen achter bleef op het land. De theorie achter de toepassing levert ingrediënten voor een nieuwe kijk op bodemvruchtbaarheid.”

Download the PDF file .

in balans aanbieden

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – Februari 2010
“Het gebruik van steenmeel als bodemverbeteraar is in Duitsland al 100 jaar heel gewoon. Met de opkomst van de biologische landbouw neemt de vraag naar het product toe. Huig Bergsma van Arcadis denkt dat het mogelijkheden biedt voor alle boeren.

Download the PDF file .

Recente berichten

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More

Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam

Bron: Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen - nummer 3 - september 2017 Vulkanisch gesteentemeel als bodemverbeteraar. Een… Read More

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant - 8 september 2017 Door: Dick Offringa Veel landbouwgronden raken uitgeput door… Read More

Ernstige zorg over vruchtbaarheid bodem en schade voor landbouw door uitputting mineralen

Bron: AkkerbouwActueel - 1 september 2017 Landbouwgronden in Nederland dreigen op grote schaal uitgeput te… Read More

Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Bron: Sport & Life!, Mei 2017 Actimin Gesteentemeel geleverd bij de… Read More

Vulkanische grond als voedingsbodem

Bron: BioJournaal-30 juni 2017 Door: Vincent Verboom Copyright: www.biojournaal.nl Tholen – Zowel binnen de gangbare… Read More